CoŲperatieve leerstrategieŽn

De CoŲperatieve LeerstrategieŽn sluiten uitstekend aan bij de huidige veranderingen in het onderwijs, zoals de 21e Eeuwse Vaardigheden, Boeiend Onderwijs, werken in Units etc. CoŲperatieve LeerstrategieŽn en de daarin toegepaste didactische structuren bieden de mogelijkheid aan te sluiten bij de ondersteuningsvragen van veel leerlingen. Onderzoek toont aan dat inzet van CoŲperatieve LeerstrategieŽn tot hogere opbrengsten leidt. Ook zijn leerlingen actief betrokken en vaker meer gemotiveerd.
In deze kenniskring komen de volgende onderwerpen aan bod:
• De principes van CoŲperatief leren
• Kennismaken met de sleutels voor succes
• CoŲperatief klassenmanagement en routines
• Weten hoe je de didactische structuren in de dagelijkse praktijk kunt gebruiken
• Kennismaken met verschillende didactische werkvormen en ervaren hoe motiverend ze zijn.
Deelname aan deze kenniskring is vooral heel praktisch, zodat je de structuren direct de dag erna al kunt toepassen.
Deze Kenniskring is zowel voor mensen die al eens hebben deelgenomen aan deze kenniskring, als voor mensen die nog helemaal " nieuw" zijn! Het gaat vooral om ervaringen en kennis delen, uitwisselen van ideeŽn en elkaar inspireren om de LeerstrategieŽn in je klas (of school) te gebruiken.
Deze Kenniskring zal in de avonduren (woensdagavonden, 19.30 tot 21.45) plaatsvinden en het bijwonen van alle bijeenkomsten is een vereiste.
Terug
Print