Gezonde school

Wat is de Gezonde School-aanpak?
De Gezonde School-aanpak is een praktische werkwijze. De aanpak ondersteunt scholen om structureel bij te dragen aan een goede gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen en medewerkers van school. De aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hier op voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school. Het gaat erom de tijd en aandacht op het gebied van gezondheid op de meest effectieve manier in te zetten.
Scholen die werken met de aanpak kiezen één of meerdere gezondheidsthema's om mee aan de slag te gaan.

Waarom Gezonde School?
Het bevorderen van de gezondheid van kinderen en jongeren heeft voordelen. Jong geleerd is immers oud gedaan. Bij kinderen en jongeren wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen, door gezond gedrag te stimuleren.

De gezondheidsthema's
• Voeding
• Sport en bewegen
• Welbevinden en sociale veiligheid
• Hygiëne, huid en gebit
• Roken en alcohol
• Relaties en seksuele vorming
• Fysieke veiligheid
• Milieu en natuur
• Mediawijsheid (onderdeel van vignetten Sociaal-emotionele ontwikkeling en Relaties en seksuele vorming)

De vier Gezonde School-pijlers
Behalve structureel is het van belang integraal aan gezondheid en gezonde leefstijl te werken. Daarom richt de aanpak zich op vier pijlers:
1 Signaleren
Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen (zoals gescheiden ouders, pesten of overgewicht) en de geïndiceerde preventieve zorg die daarop volgt (individuele leerlingenzorg).
2 Gezondheidseducatie
Het klassikaal aanbieden van informatie en voorlichting over gezondheid. Het belangrijkste doel is collectieve preventie. Het betekent gebruik maken van Gezonde School-activiteiten richting leerlingen, het team, de ouders en andere betrokkenen. De (succesvolle) activiteiten worden opgenomen in het schoolbeleid.
3 Omgeving
Het zodanig inrichten van de fysieke en sociale omgeving dat het de gezondheid en gezonde leefstijl van kinderen en medewerkers bevordert. Ook kan de wijk bij de schoolomgeving, bijvoorbeeld gezondheidsorganisaties in de wijk, bij de Gezonde School worden betrokken. Een Gezonde School staat in een gezonde omgeving.
4 Beleid
Hieronder worden afspraken, regels, protocollen en de handhaving verstaan. Als gezondheid is opgenomen in het schoolbeleid draagt dat bij aan structurele aandacht voor gezondheid.

Wat is vignet Gezonde School?
Het vignet is een erkenning voor scholen die de gezondheid van hun leerlingen hoog in het vaandel hebben staan. De school richt zich hierbij op een of meer thema's.
Basisscholen die structureel aan gezondheid werken, kunnen het vignet Gezonde School aanvragen en zich profileren als Gezonde School. Daarmee laat deze aan leerlingen, leerkrachten, ouders en anderen zien dat gezondheid op school belangrijk wordt gevonden. Bovendien verbindt de school met het vignet losse activiteiten in een planmatige en structurele aanpak.
Met het vignet mag de school zich gedurende drie jaar Gezonde School noemen en het logo voeren.

Waarom vignet Gezonde School?
Met het vignet Gezond School laat de school zien dat er op school aandacht is voor de gezondheid van leerlingen en medewerkers. Daarnaast biedt het vignet Gezonde School:
• Erkenning
• Profilering
• Borging van beleid
• Duidelijk kader
• Toetsing en beoordeling door extern deskundigen

Scholen met vignet Gezonde School
Bij Kindante heeft een aantal scholen het vignet Gezonde School:
  • BS Petrus Canisius, Puth: Vignet Welbevinden en sociale veiligheid
  • OBS De Stadssjool, Sittard: Vignet Welbevinden en sociale veiligheid
    Vignet Bewegen en sport
  • BS In 't Park, Susteren: Vignet Relaties en seksualiteit
    Vignet Bewegen en sport (in aanvraag!)
  • OBS De Wissel, Born: Vignet Bewegen en Sport
Terug
Print