Gynzy iPads

Pilot Gynzy iPads op 2 Kindantescholen
Goed voorbereid zijn OBS de Duizendpoot en Bs de Hoefer in schooljaar 2016-2017 begonnen met de implementatie van iPads met gepersonaliseerde taal – en rekensoftware van Gynzy. Best spannend: de eerste inrichting van de software met voor ieder kind een eigen Apple-ID, scholing voor leerkrachten in de bediening van de software, scholing in Classroom en Zulu-desk van Apple, waarmee iedere iPad van een kind voor de leerkracht “real time” kan worden beheerd, en ouderavonden houden waarin ouders wordt uitgelegd welk kostbaar hulpmiddel (gratis) wordt meegegeven naar huis (gebruikersovereenkomst).
En dan, gewoon beginnen, waarbij leerkrachten en de ICT-ers van beide scholen leren van elkaar.
Nu , februari 2018 werken 11 Kindantescholen met een andere kijk op methodegebruik voor spelling, taal en rekenen en meer aandacht voor gepersonaliseerd leren, ondersteund met Gynzy iPads
                                                    
Terug
Print