Jeugdhulpverlening

Lokale welzijn- en zorginstellingen (centra voor jeugd en gezin, maatschappelijk werk, jeugdgezondheidsdiensten, jeugdhulpinstellingen) zijn belangrijke en onmisbare partners voor Kindante. Immers, ontwikkelingen met betrekking tot de integratie van jeugdbeleid op gemeentelijk niveau, de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning), de WLZ (Wet Langdurige Zorg), de Participatiewet en de Wet passend onderwijs liggen in elkaars verlengde en beļnvloeden elkaar.

Westelijke Mijnstreek
De scholen van Kindante in de Westelijke Mijnstreek hebben zich aangesloten bij het gebiedsgericht werken van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
De professionals in deze gebiedsteams werken nauw met elkaar samen. Netwerkpartners zijn onderwijsprofessionals, MEE, Partners in Welzijn, Zuiderland JGZ, GGD Zuid-Limburg en Bureau Jeugdzorg, huisartsen, vrij gevestigde zorgaanbieders, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, etc.
Meer info: www.cjg-wm.nl

Een voorbeeld van een proef waarbij onderwijs en zorg de handen ineenslaan in het project Dyslexie in transitie. Hierbij wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om kinderen preventief te behandelen bij ernstige lees- en/of spellingsproblemen.

Midden-Limburg
Het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg werkt samen met partners en andere professionals. Samen wordt de beste ondersteuning geboden aan ouders en jeugdigen in de regio.
Voor het onderwijs biedt het Centrum Jeugd en Gezin o.a. gastlessen en gastsprekers aan over bijvoorbeeld onderwerpen als sociale media, positief opvoeden en pesten.
Meer info: www.cjgml.nl
Terug
Print