Kenniskringen ICT

ICT Kenniskringbijeenkomsten (3 netwerkbijeenkomsten per schooljaar voor alle ICT-ers van Kindante), zijn belangrijke momenten in het jaar, waar alle ICT-ers van Kindante elkaar persoonlijk ontmoeten en kennis en ervaringen delen.
Vaak gaan nieuwe ontwikkelingen op scholen hand in hand met de al aanwezige kennis en ervaring, soms hebben nieuwe ontwikkelingen een geheel nieuwe omgeving nodig, zoals bijvoorbeeld het gebruik van apps op Smartphones of andere mobile devices in een Wifi-omgeving.
Veranderen, vernieuwen, verbeteren zijn klassieke ICT-gerelateerde processen. Voorop staat daarbij het kind, dat vanuit de missie en visie op leren ICT kan inzetten op Kindantescholen, om het leerproces te vergemakkelijken, te versnellen of leuker te maken zowel op school als thuis! Centraal staan de leerkrachten, die in deze processen mee veranderen. De ICT-er op school vervult hierbij een de cruciale rol! Met zijn/haar enthousiasme, kennis en ervaring leren alle betrokkenen nieuwe ontwikkelingen op ICT-gebied te omarmen en in te zetten.
Terug
Print