Kenniskringen ICT

ICT Kenniskringbijeenkomsten (3 netwerkbijeenkomsten per schooljaar voor alle ICT-ers van Kindante), zijn belangrijke momenten in het jaar, waar alle ICT-ers van Kindante elkaar persoonlijk ontmoeten en kennis en ervaringen delen. ( Naast alle digitale communicatie in de community ICT Kenniskringen op onze intranetomgeving Afas Insite).

Vaak gaan nieuwe ontwikkelingen op scholen hand in hand met de al aanwezige kennis en ervaring, soms hebben nieuwe ontwikkelingen een geheel nieuwe omgeving nodig, zoals bijvoorbeeld het gebruik van apps op Smartphones of andere mobile devices in een Wifi-omgeving.
Veranderen, vernieuwen, verbeteren zijn klassieke ICT-gerelateerde processen. Voorop staat daarbij het kind, dat vanuit de missie en visie op leren ICT kan inzetten op Kindantescholen, om het leerproces te vergemakkelijken , te versnellen of leuker te maken zowel op school als thuis ! Centraal staan de leerkrachten, die in deze processen mee veranderen. De ICT-er op school vervult hierbij een de cruciale rol ! Met zijn/haar enthousiasme, kennis en ervaring leren alle betrokkenen nieuwe ontwikkelingen op ICT-gebied te omarmen en in te zetten.


___________________________________________________________________________

Kenniskringen ICT schooljaar 2018-2019:

- KK november: Mijnrapportfolio, Showbie, Office 365, Wifi, AVG
- KK februari: visie op onderwijs KC Aelse, Online leren met Skillstown, AVG, EDUportal en
Office 365, Esis


Kenniskringen
7 november 2018 en 14 november, BURO Kindante
13 februari 2019, BURO Kindante
22 mei 2019, Bs In 't Park


___________________________________________________________________


Kenniskringen 2017 - 2018:30 mei en 6 juni :
Op de agenda: ICT-beleid voor de komende jaren, Esis-nieuws en de roadmap voor de komende tijd, de AVG en de uitrol van Crypthare voor beveiligd mailen van privacy-gevoelige gegevens.
Kenniskringen

Op 31 februari en 7 maart :

Onderwerpen die aan bod kwamen waren de privacywetgeving, de nieuwste ontwikkelingen van het oudercommunicatiemiddel ISY en een boeiende, interactieve presentatie van de directeur en een leerkracht van IKC de Geluksvogel, met de insteek: Hoe doorbreek je het leerstofjaarklassensysteem vanuit een eigen visie, het kind voorop stelt en hoe een iPad ondersteunt, zonder dat je "iPad-school" heet. Kortom: een interessante en leerzame middag!
Op 22 november en 29 november 2017:
"Leerlingvolgsysteem als basis voor opbrengstgericht werken, van een extern verantwoordingsinstrument naar een instrument voor school- en onderwijsbeleid" en van WBP (Wet bescherming persoonsgegevens) naar IBP (Informatiebeveiliging en privacy) volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).


Kenniskring iPads:
7 februari 2018: Scholing MDM: Zuludesk, app Klaslokaal, Apple School Manager

________________________________________________________________________________________________________Kenniskring-bijeenkomsten ICT 2016-2017 :

Impressies Kenniskringbijeenkomsten 2016-2017:

De agenda van februari 2017 stond in het teken van "Programmeren en Coderen". Ivizi werd uitgenodigd om praktisch te ervaren welke mogelijkheden Swift en Swift-Airplay bieden !
_________________________________________________________________________________

Op de agenda van de bijeenkomst in november 2016:
- de migratie en inrichting van onze toekomstige nieuwe intranetomgeving binnen de software van Afas InsIte
- De in - en outs over Privacybeleid en Datalekken binnen stichting Kindante
- De (on)mogelijkheden van Office 365
- in Clusters inhoudelijk overleg met eigen agenda
- de aandacht voor VR (Virtual Reality) en als proef per school een setje cardboards
om alvast eens te experimenteren in de klas ...

_________________________________________________________________________
5 oktober 2016:
Van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie (post HBO) diploma "de ICT-er in het onderwijs":
Esther Houben (St. Jozef Elsloo), AmŤlie van Romondt (Aan de Meule/de Kring), Annemarie Bus en Nancy Bonnie (Loedoes)


_________________________________________________________________________________

Impressies Kenniskringbijeenkomsten 2015-2016:


Mei 2016: Gynzy iPads seminar:Februari 2016: iPad(s) in je groep: visieontwikkeling en implementatiestrategie en natuurlijk ook een demo van vele onderwijskundige toepassingen en eenvoudig Mobile Device Management.
November 2015: "Faces on the data" XKool-Tool van en door Xander Xoninkx van SBO de Horst: hoe een leerlingvolg/zorg-systeem de leraar in zijn dagelijks handelen ondersteunt
en
Bart Sluijsmans en Martin Garaj van de Sjtadssjool: delen van positieve ervaringen met "Snappet" (zie foto)
en
Jos CŲp en Albert Rouschop van Zwijsen : van "boekjesmaker" naar "ontwikkelaar van op leerdoel gerichte content"
en
terecht trotse Ron Dirkx van IKC de Triviant waar we te gasten waren in een schitterende nieuwbouw !

Terug
Print