Lang leve(n) lezen

Binnen deze kenniskring:
  • staan uitdaging, (h)erkenning en plezier in lezen centraal,
  • werken we vanuit een thema dat iedere deelnemer voorbereidt, bijvoorbeeld door het lezen van een artikel, een actueel boek, het uitproberen van een werkvorm, het verkennen van materialen of het maken van een good practice filmpje,
  • delen we inzichten rondom leesbevordering, technisch- en begrijpend lezen,
  • zijn we nieuwsgierig naar elkaars verhaal,
  • delen we succesverhalen en verkennen we uitdagingen,
  • is er ruimte voor eigen inbreng vanuit de deelnemers, werken we met inspirerende werkvormen.
Terug
Print