Nederlands aan anderstaligen (NT2) ná het taalbad

In deze kenniskring wisselen we informatie en ervaringen uit met collega’s die werken met NT2-kinderen en NT2-onderwijs implementeren en borgen in de school.
Binnen Kindante gaan anderstalige kinderen eerst naar één van onze taalscholen en ná het taalbad (meestal 1 á 2 jaar) naar de school thuisnabij. Dat betekent dat binnen al onze scholen basiskennis- en kunde rond NT2 nodig is. 
In de vraag- en aanbod-gestuurde bijeenkomsten kunnen de volgende thema’s aan bod komen: afkomst, klankonderwijs, stappenplan taalaanbod, vertaalslag naar de klas, uitstroom VO, sociaal-emotionele ontwikkeling, integratie/acceptatie, werken in de groep, ontwikkelplan NT2 onderwijs, ouders, leermiddelen, enz.
Voor de leerkrachten, die werkzaam zijn als NT2 leerkracht bij één van de Kindante taalscholen, draait er ook komend schooljaar een Kenniskring. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen ervaringen en ideeën met elkaar gedeeld worden en kunnen vragen aan elkaar gesteld worden.
Terug
Print