Nederlands aan anderstaligen (NT2) n het taalbad

In deze kenniskring wisselen we informatie en ervaringen uit met collega's die werken met NT2-kinderen en NT2-onderwijs implementeren en borgen in de school.
Binnen Kindante gaan anderstalige kinderen eerst naar n van onze taalscholen en n het taalbad (meestal na 1 2 jaar) naar de school thuisnabij. Dat betekent dat binnen al onze scholen basiskennis- en kunde rond NT2 hard nodig is.
In de vraag- en aanbod-gestuurde bijeenkomsten kunnen de volgende thema's aan bod komen: afkomst, klankonderwijs, stappenplan taalaanbod, vertaalslag naar de klas, uitstroom VO, sociaal-emotionele ontwikkeling, integratie/acceptatie, werken in de groep, ontwikkelplan NT2 onderwijs, ouders, leermiddelen, enz.

Leerkrachten, die werkzaam zijn als NT2 leerkracht bij n van de Kindante taalscholen, worden wederom uitgenodigd om ook komend schooljaar weer aan te sluiten tijdens deze NT2 kenniskring bijeenkomsten, om ervaringen en ideen met elkaar te delen.
Terug
Print