Notulen

Hier vindt u de notulen van de vergaderingen die de GMR van Kindante publiceert. De notulen gaan ongeveer een jaar terug, zou u nog meer notulen willen inzien, dan kunt u een email sturen aan: gmrkindante@gmail.com


Terug
Print