Onderwijs

Onderwijs is in beweging. Kindante is in beweging. Maar hoezeer Kindante ook verandert, één ding blijft zeker hetzelfde: het kind staat voorop! Kindante heeft op basis van input uit alle geledingen van de stichting een toekomstgerichte onderwijskundige visie opgesteld. Het is een visie geschreven vanuit degenen waar het om gaat: de kinderen. Deze visie dient als inspiratie en voedingsbodem voor alle ontwikkelingen binnen Kindante en als leidraad voor ons denken en handelen.
Kindante is een stichting die het belang van het kind voorop stelt. Niet alleen in woorden, maar ook in de praktijk. De onderwijskundige visie is de kern van onze stichting, die breed wordt gedeeld en beleefd onder medewerkers, ouders, kinderen en onze kindpartners.

In dit document wordt de onderwijskundige visie vanuit de missie van Kindante verwoord. Verdeeld over zes kernthema's wordt uitgelegd waar Kindante voor staat voor de kinderen en jongeren in onze omgeving:
  1. In het nu leven
  2. Eigenaarschap
  3. Kennis en vaardigheden om te leren leven
  4. Bewust zijn van en kunnen inzetten van talenten
  5. Maatschappelijk bewust zijn
  6. Attitude tot een leven lang leren.

Wat wil Kindante bereiken voor de kinderen en wat vraagt dit van ons als onderwijsstichting? Het kind voorop en daarom is de onderwijskundige visie dus ook vanuit het kind en de jongere - de 'ik' - geschreven, met een duidelijk perspectief op het onderwijs dat Kindante - de 'wij' - wil bieden.
Daar waar de ontwikkeling van kinderen en jongeren niet vanzelfsprekend gaat, biedt Kindante hen optimale leiding, begeleiding, structuur en veiligheid om naar vermogen te kunnen leren, leven en zich te ontwikkelen tot deelname aan de maatschappij.


Terug
Print