Oudercommunicatie

Alle scholen van Kindante nemen samenwerking en communicatie met ouders serieus. Al jaren wordt er ook digitaal gecommuniceerd middels websites en digitaal verzonden nieuwsbrieven. Tevens worden er door veel scholen op een afzonderlijk (ouder) communicatieplatform digitaal gecommuniceerd zoals met ISY, Klasbord, Twitter of Facebook.
Nieuw is het in gebruik nemen van een digitaal Ouderportaal. Na heuse voorbereidingen, kijkend wat de school nodig heeft als aanvulling op bestaande middelen, of als vervanging daarvan, is er een product dat heel goed aansluit bij de behoefte van in dit geval 2 Kindantescholen: Bs Catharina Labourť in Beek en Bs de Kingbeek in Grevenbicht/Obbicht.
Zij gaan binnenkort (mei 2016) LIVE met het ouderportaal van Walvi. (zie ook https://walvi.nl/ ) Middels een App worden ouders door de individuele leerkracht of directie op de hoogte gehouden van relevante informatie (b.v. ouderavonden plannen, verlofaanvragen, overblijven, foto's, invulbriefjes etc. etc.). Richting toekomst denken we ook aan directe verzuimmeldingen, inzage in digitale portfolio's en inkijk in schoolvorderingen.
Terug
Print