Passend onderwijs: de klas op z'n kop ?

Binnen de kenniskring ‘Passend onderwijs: de klas op z’n kop?’ wisselen we ideeën en ervaringen met elkaar uit over het omgaan met pedagogische verschillen in de groep, waardoor verbinding met collega’s van andere scholen ontstaat. ‘We hoeven het wiel niet altijd zelf uit te vinden.’
-Hoe om te gaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op sociaal-emotioneel gebied?
-Hoe kunnen we groepsdynamica inzetten om de sfeer in de groep te bevorderen?
-Waar moeten we rekening mee houden in ons klassenmanagement?
Doel is het vergroten van de eigen kennis en vaardigheden t.a.v. klassenmanagement, groepsdynamica en het omgaan met verschillende onderwijsbehoeften.  Door uitwisseling met elkaar krijg je praktische ideeën waarmee je morgen al aan de slag kunt in je klas en die je overmorgen al kunt delen met je collega’s.
Terug
Print