Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel. In het profiel wordt aangegeven welke ondersteuning de school kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise eventueel moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de (scholing van) leraren. Het profiel wordt opgesteld door de school. Leraren en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school.

De school plaatst het profiel in de schoolgids, zodat voor iedereen (ouders, leerlingen en andere partijen) inzichtelijk is wat de mogelijkheden van de school zijn voor extra ondersteuning.

Het samenwerkingsverband heeft het in- en overzicht van alle schoolondersteuningsprofielen om te beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod gerealiseerd wordt. Doel is immers dat alle leerlingen een passende plek krijgen.

Op elke school van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Westelijke Mijnstreek (SWV ML) is een samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel voorhanden. Deze zogenoemde factsheet is te vinden op website van de school.
Terug
Print