Sociale veiligheid

Deze kenniskring gaat over sociale veiligheid. Zorgen voor sociale veiligheid gaat over meer dan het tegengaan van onveiligheid. Leerlingen hebben ruimte nodig om te mogen ontdekken waar grenzen liggen, om fouten te maken, om te leren verantwoordelijkheid te nemen en daarop te worden aangesproken. Ook voor medewerkers geldt dat zij hun werk pas goed kunnen doen als ze zich veilig voelen, zich kwetsbaar op kunnen stellen en zich gezien en gehoord voelen. In deze kenniskring vergroten we onze kennis, leren we van en met elkaar en wisselen we ervaringen uit.
NB. Zorgen voor de sociale veiligheid van leerlingen én medewerkers is wettelijk verplicht! De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op naleving van deze verplichting.
Terug
Print