Startende leerkrachten

Als je net van de Pabo komt of een tijdje uit het onderwijs bent geweest kan starten in het onderwijs spannend en intensief zijn.
In deze kenniskring willen we informatie en delen van ervaringen een plek geven. De bijeenkomsten rondom een thema zullen een informatief karakter hebben. Mogelijk thema's zijn ouderbetrokkenheid en VFAT (verbale en fysieke agressie training).

Bij de intervisiebijeenkomsten zullen ervaringen, vragen of gespreksonderwerpen van de deelnemers vooral een centrale plek hebben. Delen in een veilige setting met mensen die vaak hetzelfde ervaren is de insteek. Inzoomen tijdens intervisiemomenten kan op kernkwaliteiten, wie ben ik, wat is mijn visie, balans vinden, energie verdelen, grenzen stellen etc.
Terug
Print