Visie op personeel

Medewerkers staan voorop!

Kindante gunt iedere medewerker werk dat bij hem/haar past. Hierbij is de medewerker eigenaar van zijn eigen persoonlijke- en loopbaanontwikkeling. Kindante faciliteert dit zo optimaal mogelijk. We stimuleren flexibiliteit, stabiliteit en loyaliteit bij alle medewerkers. Het van en met elkaar leren wordt binnen Kindante als een vanzelfsprekendheid gezien en wordt dan ook gestimuleerd en gefaciliteerd.
 
Passie voor het onderwijs en ambitie staan centraal om talent effectief in te kunnen zetten en mee te groeien als professional. Voldoening in het werk en het beste uit zichzelf halen: dát is wat Kindante wil voor iedere medewerker. We werken met zijn allen voor de kinderen en streven ernaar om onze missie “leren leren, leren leven” voor álle kinderen te behalen.
 
Kindante DNA
We streven voor iedereen naar een passend leer- en ontwikkelklimaat om “leren leren, leren leven” inhoud te geven en toe te passen. Daarmee bedoelen we dat we willen dat iedere medewerker met plezier naar het werk komt en zich kan ontwikkelen. Iedere medewerker is daarbij zelf verantwoordelijk en heeft de eigen regie, maar Kindante ondersteunt hem of haar daarbij.
 
Alle medewerkers handelen vanuit het Kindante DNA: de kernwaarden van Kindante.
• Ik ben mensgericht - stimulerend
• Ik ben professioneel relatiegericht gebaseerd op openheid en transparantie
• Ik werk prestatie- en taakgericht aan de opdracht die Kindante zich stelt
• Ik ben gericht op zelfactualisatie

            
Terug
Print