WT&S in de praktijk

Gammaproject op OBS De Duizendpoot

Op OBS De Duizendpoot, locatie Lindenheuvel, is groep 8 gestart met een bijzonder project. In samenwerking met de Gamma gaat de groep werken aan een zelfontworpen product. Ze krijgen uitleg van de Gamma, ontwerpen hun idee en gaan vervolgens in de werkplaats bij de Gamma het ontwerp daadwerkelijk maken.

Marja Vroemen: "Als techniekcoŲrdinator van onze school ben ik in contact gekomen met GabriŽlla Kleuskens van de Gamma. Het project sprak me meteen erg aan.
Op de eerste plaats is de rol van de kinderen in dit project heel groot. Zij zijn de draaiende spil in dit verhaal. Hun ideeŽn worden werkelijk uitgevoerd. Dit geeft hen het idee dat ze belangrijk zijn. Verder mogen de kinderen zelden tot nooit met deze materialen werken en krijgen die kans nu wel. Tot slot is het een mooi project op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren; het heeft raakvlakken met andere vakken zoals rekenen, tekenen en taal."

De juf als goed doel
De groep kinderen kreeg in de eerste bijeenkomst uitleg over de opdracht. Marja: "Als eerste moesten ze nadenken voor welk goed doel ze iets wilden maken. Er kwamen verschillende mooie onderwerpen naar voren. Ook de juf werd een goed doel!. Nadat de kinderen klassikaal gekozen hebben welk onderwerp het zou worden kwam de eindbeslissing; de juf had gewonnen. De volgende opdracht kwam eraan. Wat zou de juf nu leuk vinden? De meeste kinderen wisten het; we gaan iets maken voor alle kinderen van onze school (stiekem was dit ook een van mijn doelen). Samen hebben ze besloten dat ze een bankje gaan maken voor het plein/de tuin. Het wordt hun nalatenschap aan onze school."

Technische tekening maken
"Dinsdagmiddag 29 november gaan we verder. Voor die tijd moeten we het volgende geregeld hebben:

  1. Hoe moet de bank eruit zien? Hij moet ontworpen worden. (kinderen met een tekenkwaliteit gaan dit regelen)
  2. Daarna gaan we hier een technische tekening van maken. Eerst moeten we natuurlijk ontdekken wat een technische tekening is.
  3. Daarna gaan we een taakverdeling maken. Wie gaat wat doen?
  4. De kinderen met een rekenkwaliteit gaan ons budget (€162,50 ) in de gaten houden.
  5. Weer andere kinderen gaan uitzoeken welke materialen en gereedschappen we nodig hebben. Hiervoor gaan we de site van de Gamma bezoeken en kijken welke materialen er zijn.
  6. Als we dit duidelijk hebben dan moeten we een bouwplan hebben/maken.

Deze onderdelen plaatsen we in een presentatie die we op dinsdagmiddag gaan presenteren.
Het betekent dat de kinderen verschillende kwaliteiten moeten gaan ontwikkelen. Dit zal voor hen een super ervaring worden.
In december gaan we dan twee keer naar de Gamma toe om het product te maken: er wordt dan gezaagd, gehamerd en geboord. We kijken er nu al naar uit en we zijn allemaal erg benieuwd hoe het er uiteindelijk uit komt te zien!"

Kennisdeling STEM-II op Chemelot campusvan zeepkist tot racewagen

door: Sven Hustin, Joey Michiels, Stijn Koolen en Raf Golsteijn, groep 7 van KC De Eik in Nieuwstadt

Het begon met een M.I. -opdracht. Daar stond op ontwerp je eigen zeepkist. We hebben eerst een tekening gemaakt voor een zeepkist. Daarna een papieren zeepkist gemaakt. Die was wel leuk maar viel uit elkaar, omdat hij niet stevig genoeg was.
Op het kaartje stond dat het nog leuker was als een zeepkist van hout of van andere materialen maakte. Dus dat hebben we ook gedaan, omdat het ons ook leuk leek om te doen.

De opdracht.


We hebben de zeepkist gemaakt van hout, wielen van twee steppen, ijzeren stangen en touw voor de stuurconstructie. We hebben de zeepkist met een beetje hulp gemaakt. we hebben hem daarna ook nog uitgetest, dat ging heel goed.

Sven, Joey, Stijn en Raf in hun zelf ontworpen zeepkist.
3D printen

door: Nadine en Brenn, groep 5 van de Jan Peters in Roosteren


De afgelopen periode hebben we gebruik mogen maken van een 3D printer
Na een korte uitleg over de 3D printer konden we aan de slag als echte ontwerpers.
We mochten zelf een ontwerp maken op de computer. Dat deden we met het gratis programma "Tinkercad". Hier kon je dan je eigen ontwerp bedenken door allerlei figuren en letters te kiezen. Het ontwerp moest voldoende dik zijn, anders kon het
afbreken. Door ermee te draaien kon je het ontwerp in 3D zien. Ook kon je ontwerpen die door anderen gemaakt waren, gebruiken. Je kon zelfs thuis verder werken aan je ontwerp. Als je ontwerp klaar was, werd het door meester Jan in een speciaal programma (Cura) gezet om vervolgens uit te printen op de 3-D printer. Op deze printer zat een rol van een soort plastic. Dit plastic werd verwarmd tot 200 graden en het ontwerp werd geprint. Dat duurde soms wel enkele uren. Je eigen ontwerp mocht je toen mee naar huis nemen. We vonden het superleuk om te doen en we hopen dat we de 3D printer nog vaker mogen lenen.
Op bijgevoegde foto's ziet u een aantal ontwerpen.Project W&T onderwijs po-vo Midden Limburg

Op 27 februari werkten de groepen 1-2 van de bs in 't Park (Kindante) en groep 2 van de Angelaschool (Kindante) mee aan de open dag op het Connect College in Echt.
Deze bijdrage aan de open dag was in het kader van de W&T scholing van Skoem en Kindante. In dit project werken de po scholen samen met het Connect College om te leren hoe Onderzoekend en Ontwerpend leren in de dagelijkse praktijk een plek kan krijgen van het onderwijs.

Tijdens de les van afgelopen zaterdag werden de kinderen geconfronteerd met een probleem; Kikker en zijn vriendje kwamen vast te zitten in een put. Om Kikker en zijn vriendje weer uit de put te krijgen gingen de kinderen aan de slag. Er kwamen mooie oplossingen waarbij de stappen van Ontwerpend en Onderzoekend leren werden doorlopen. In het tweede deel van de ochtend gingen zij aan de slag met logisch denken en redeneren. Dit deden ze met behulp van de B-Bot en de Ozobot.

Het was een inspirerende ochtend voor de kinderen, aanwezige ouders en bezoekers van de open dag.

Zie hier een impressie van deze ochtend:
Werkbezoek gedeputeerde Teunissen aan Kingbeek Obbicht

Donderdagochtend 26 november j.l. was het een bedrijvigheid op de Kingbeek in Obbicht.
Tijdens het bezoek van gedeputeerde Teunissen (Provincie Limburg) werd er volop gewerkt binnen het STEM-II project aan WT&S.
De kinderen lieten enthousiast zien hoe WT&S in de dagelijkse praktijk kan worden toegepast.
Na afloop was er een korte bijeenkomst waarbij de toekomst van het onderwijs, en in het bijzonder het verloop van STEM-II, aan bod kwam.

Het was een boeiende en inspirerende ochtend voor alle aanwezigen.Naar aanleiding van dit werkbezoek schreef dhr. Rens Gresnigt (docent W&T aan dNP Sittard) een interessant artikel. Klikt u hier om dit te lezen.

Gedeputeerde Teunissen bekijkt de door een leerling zelf ontworpen en 3D geprinte sleutelhanger.


Raar maar waar....
Verslagen van de wedstrijd n.a.v. prijsvraag Kinderboekenweek 'Raar maar waar'.

1000-poot Geleen

Ons leerproces

Leonardo, Thymo, Oscar, Stan van groep 8 OBS De Duizendpoot Zuid.

We kregen op school een opdracht om te brainstormen om de vluchtelingen te helpen voor een techniek opdracht. We hadden nog een extra motivatie, want het beste idee kreeg 150 euro aan techniek spullen. En na heel lang brainstormen via mindmaps concludeerde Leonardo: we gaan een stuk land oppompen zoals Flevoland. We zochten lang op web naar gerichte informatie. Het was redelijk lastig, maar het was vrijwel zeker dat we het goed hadden gedaan.

Daarna hadden we op internet opgezocht wie het allemaal ging betalen, hoe 'de mensen die het idee gaan uitvoeren' het gingen maken en we kwamen uiteindelijk uit bij goedkope bouwbedrijven, en genoeg sponsors die misschien ons idee wel willen sponseren.
Het enige wat we toen moesten doen was het idee verwerken in een Prezi. Dat ging best makkelijk.

daarna gingen we de presentatie aan de groep presenteren. Wij werden als beste uitgekozen.

Hier de link van de Prezi: https://prezi.com/t-yd3dfd8vc2/vluchtenlingenprobleem/


Lahrhof Sittard

De juf kwam op het idee om dat werkje te maken. Iedereen is aan het nadenken, wat ze gaan doen.
We weten het, we beginnen snel, iedereen heeft wat leuks. We werken dagenlang aan een woordweb.
Twee weekjes later zijn we eindelijk klaar. Dan wordt er gekozen welke tekst opgestuurd wordt.
Het is het groepje van Sterre, Lisa, Vera, Koen, Elias en Jaden.
Niemand wist het, alleen de kinderen uit het groepje en de juffen. Totdat de juf op een dag met een meneer binnen kwam lopen.
Die meneer zei dat we gewonnen hadden! Iedereen was zů blij!
Maar we wisten niet wat we gewonnen hadden…
Een paar dagen later zei de juf dat we een robot gewonnen hadden. Dat vonden wij allemaal interessant. Wil je weten waar we de inspiratie vandaan hebben gehaald? We hadden een schema gezien met de stappen van onderzoekend leren en informatie uit kranten gehaald. Andere materialen die we gebruikt hebben zijn: zwarte stiften, dik papier en nog veel meer.

Alanis Roso


Ons groepje heeft zich afgevraagd wat we kunnen doen om vluchtelingen te helpen. We hebben allerlei acties bedacht, zoals flessen, kleren en anderen spullen inzamelen. We hebben al onze ideeŽn op papier getekend en geschreven.
We hebben het ook gehad over oorlog, asiel en asielzoekerscentrum. We vinden dat mensen die het minder goed hebben, wel recht hebben op een fijn leven.
Door eerst stap voor stap alles te verzamelen in een woordweb, hebben we een presentatie gemaakt. Die presentatie hebben we in de klas gedaan.

Latischa Klee


Hallo allemaal… Ik ga jullie vandaag vertellen hoe we de wedstrijd van het vluchtelingenprobleem hebben gewonnen.
Op een dag kwam de juf met een opdracht. Ze zei: "Zoals jullie weten, komen er heel veel vluchtelingen naar Nederland en wij hebben ons als klas opgegeven om het beste idee te bedenken om het vluchtelingenprobleem op te lossen. MAAR: jullie moeten je wel aan een regel houden. Je moet de stappen van onderzoekend leren gebruiken."
Wij dachten: de stappen van onderzoekend leren, wat is dat nou weer? De stappen van onderzoekend leren zijn stappen waar je je aan moet houden bij het maken van het plan. Stap 1 was het onderwerp bedenken en een andere stap was een presentatie houden en zo heeft de juf ons alle stappen uitgelegd zodat we aan de slag konden gaan. We hadden allemaal heel creatieve ideeŽn, maar uiteindelijk heeft de juf het mooiste plan uitgezocht en opgestuurd.
Een tijdje later kwam er onverwacht een man bij ons in de klas. We wisten niet wat hij die hier kwam doen. Al snel wisten we het gelukkig. Hij kwam ons vertellen dat we hadden gewonnen!
Dat vonden we natuurlijk helemaal geweldig! We kregen ook een prijs. Dat was een soort robot, die kan lopen …… Een super prijs!!!

Joni Geilen


We kregen de opdracht om na te denken over hoe we het vonden dat de VLUCHTELINGEN in Europa kwamen en of we het ermee eens waren. Daar maakten we een woordweb over.
Verder moesten we vertellen wat er allemaal gebeurde in hun thuisland. Dat deden we ook in een woordweb. We vulden dat aan met krantenknipsels en plaatjes.
Tot slot moesten we een presentatie maken. Dat deden we ook in groepjes. Ieder groepslid had een taak en moest een stukje in de presentatie vertellen.
De presentaties werden door elk groepje gehouden in onze eigen klas. De andere groepjes luisterden aandachtig en gaven tips en tops.

Sterre Nap


Groep 6-7 van de Lahrhof SittardLicht, kleur en actie op de Hoefer in Sittard.

Afgelopen week, 16 juni j.l., hebben de kinderen op de Hoefer een les gehad over de effecten
van licht en kleur.
Het was een mooie les waarbij de kinderen ontdekten hoe kleuren mengen.
Groep 8 KC de Eik Nieuwstadt :Chemelot2Discover
(verslagen van leerlingen)

5 juni 2015,

We zijn met de bus naar Chemelot Tech. lab (Weert) gegaan. We kregen eerst uitleg, daarna kregen we een stemkastje. We kregen een filmpje te zien met vragen waarbij je het stemkasje bij nodig had. Toen het filmpje was afgelopen moesten we een lab jas pakken met beschermende bril. Toen moesten naar een plek waar tafels stonden. We kregen een kleine proef te zien met water en een beker. Bjorn mocht het demonstreren. Toen gingen we aan de slag met granulaatkorrels. We moesten het in water doen van 70 graden. Daarna moesten we er vormpjes van maken, zoals een slang of een hartje. Toen hadden we pauze. Daarna gingen we terug naar de tafels en startten we met het 2de proefje. We kregen een bakje waar we lijm in moesten doen. We kregen een beetje verf in het bakje. Dit moesten we roeren. Irene deed er toen wat Borax bij en toen werd plakkerig en stevig. We moesten het in de handen pakken en gaan kneden (smerig). Gek genoeg werden de handen naar een tijdje weer schoon er zat geen smurrie meer aan. Op het einde hingen we onze lab jassen op en deden onze bril in een bak. Toen kregen we nog een science show. En gingen we terug naar school. We hadden wel 45 minuten vertraging, maar het was wel geinig.
Chemelot gastles 08.06.2015
Maandag middag kwam Irene naar onze school een gastles geven. Ze ging ons eerst allemaal informatie vertellen over Chemelot. We deden ook een proefje met wijn/alcohol. We gingen de alcohol van de wijn scheiden, zodat we het in de fik konden steken. Toen gingen we een spel spelen Petje op Petje af. Het was een waar of niet waar spel. Daarna gingen we zelf aan de slag, want we moesten een zenuwspiraal maken. We kregen een handleiding, tang, batterij, ijzeren staafje, plastic houdertje en een alarm. Toen we klaar waren hoorde je veel gepiep. Je kunt het geluid dempen door een muntje (Zo kun je makkelijk geld verdienen bij je ouders enz.) De les was hierna afgelopen en Irene ging weer naar huis.

Made by Jody en Jill (J&J)
Terug
Print