Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

GMR

Bij Kindante is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ingesteld. De leden van de GMR zijn gekozen door de leden van de MR’s van de scholen van Kindante. De GMR heeft plek voor twaalf leden: zes personeelsleden, vijf ouderleden en één VSO-leerling (in de huidige samenstelling wordt de leerlingenzetel VSO bezet door een ouderlid). Momenteel is er nog vacatureruimte voor twee personeelsleden.

De GMR zet zich in voor het bevorderen van medezeggenschap binnen de stichting. De GMR is de formele gesprekspartner van het College van Bestuur op beleidsterreinen, waar het bevoegd gezag instemming of advies behoeft ten aanzien van voorgenomen besluiten die van gemeenschappelijk belang zijn voor een meerderheid van de scholen.

De GMR houdt nauw contact met de achterban via het GMR-platform. Dit GMR-Platform bestaat uit twee afgevaardigden van iedere MR van de afzonderlijke scholen. Iedere MR vaardigt een personeelslid en een ouder af.

De GMR en het GMR-Platform vergaderen regelmatig, het vergaderschema vind je ook op de website. De vergaderingen zijn openbaar. Je bent dan ook van harte welkom om een vergadering bij te wonen en het zou fijn zijn als je dit vooraf even meldt.

Het bestuur presenteert nieuwe beleidsstukken in het GMR-Platform. Nadat het GMR-Platform hier advies over heeft uitgebracht, neemt de GMR er een definitief besluit over. De leden van de GMR maken hun afweging zonder last en ruggespraak, maar lichten hun keuze in het GMR-Platform toe.

Secretaris en contactpersoon

Anne Doggen
Doktor Nolenslaan 138
6136 GV Sittard
Tel: 046 – 436 33 66
E-mail: gmrkindante@kindante.nl

Leden van de GMR

De leden van de GMR zijn:
Naam School Functie
Bas Knoet
KC Baeks Kompas
ouder
Matthijs de Bruijn
KC Baeks Kompas
ouder
Ivo Nijssen
BS De Sprong
ouder
Inge Brassé
KC Aelse
ouder
Bram Lemmens
BS de Wissel
ouder
Tino Lardinois
personeel
John Schulpen
personeel
Desirée Offermans
personeel
Chantal van den Munckhof
personeel

Documenten