De Bron

Adres:
Beijensweide 19
Postcode/Plaats:
6191 EK Beek
Telefoonnummer:
046-4280955
E-mailadres:
brin:
05FU
Directeur:
Mw. K. Tholen
Een eigentijdse school in het centrum van wereld. Bij basisschool De Bron staat het opdoen van de benodigde kennis, houding en vaardigheden hoog in het vaandel. Ieder kind ervaren wij als uniek en ieder kind heeft talenten. Onze vorm van onderwijs biedt kinderen kansen om actief lerend, zelfsturend, zelfstandig en creatief bezig te zijn. Binnen duidelijke kaders, die een gevoel van veiligheid geven, ervaart het kind de vrijheid om zelfstandig bezig te zijn. Om te onderzoeken en actief te zijn en om uitdagingen aan te gaan. We werken aan een brede vorming van kinderen en komen daarbij tegemoet aan de basisbehoeften van kinderen door het versterken van de eigenwaarde (competentie), het vergroten van zelfstandigheid (autonomie) en het bevorderen van goede omgang met elkaar (relatie). Onderwijs en opvoeding gaan bij ons samen, ouders zien wij als belangrijkste samenwerkingspartners.
Wij onderscheiden ons ten opzichte van onze omgeving in de wijze waarop we invulling geven aan dyslexie, handenarbeid, meer- en hoogbegaafdheid, wereldoriŽntatie en wetenschap & techniek. De school beschikt over een enthousiast en innovatief team en een actieve oudervereniging.
Onze school maakt deel uit van de Brede school De Bron en is gehuisvest in een modern onderwijsgebouw. Brede school De Bron wordt gevormd door een Peuterspeelzaal, Kinderdagverblijf, Buitenschoolse Opvang en Basisschool. Wij werken samen vanuit de gedachte van een Kindcentrum waarbij het kind centraal staat. Samen geven we invulling aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 14 jaar.
Terug
Print