KC de Avonturijn

Adres:
Kerkstraat 19
Postcode/Plaats:
6129 BN Berg aan de Maas
Telefoonnummer:
046-4260655
brin:
05JP
Directeur:
Dhr. P. Demandt
Basisschool De Avonturijn is een katholieke school, die ook openstaat voor kinderen van ouders met een andere geloofs- of levensovertuiging. De Avonturijn heeft twee locaties; in Urmond en in Berg. We vinden het belangrijk dat onze school een haven is waar het kind zich op zijn gemak en veilig voelt. Een veilige leeromgeving, rust, structuur, duidelijkheid en saamhorigheid zijn onze speerpunten.
De school is een samenleving waar geleefd, gewerkt en gedeeld wordt. Elkaar respecteren, samenwerken en voor elkaar opkomen, zonder de eigenheid uit het oog te verliezen, kenmerkt het schoolklimaat. De individuele belangen van het kind en de gezamenlijke belangen van alle betrokkenen willen we in een voor het kind gezonde balans brengen, zodat wij het kind kunnen voorbereiden op de toekomstige maatschappij. Wij vinden het ontwikkelen van de verstandelijke, sociale, emotionele, creatieve, culturele en lichamelijke vaardigheden minstens zo belangrijk als het overdragen van kennis. Daarbij hechten we veel waarde aan de een prettige en ontspannen samenwerking tussen ouders, leerkrachten en kinderen.
Terug
Print