IKC de triviant

Adres:
De Halstraat 42
Postcode/Plaats:
6171 HK Stein
Telefoonnummer:
046-4331209
E-mailadres:
brin:
06FK
Directeur:
Dhr. T. Schepers
Waarnemend Directeur:
mw. H. Kusters
Integraal Kind Centrum (IKC) de triviant is een voorziening, waarin we kinderen van 0 t/m 12 jaar optimale ontwikkelingskansen bieden en we streven naar andere vormen en tijden voor onderwijs, opvang, zorg, welzijn en vrije tijd. Kinderen zien we als een onderdeel van het gezinssysteem. Kinderen komen naar IKC de triviant om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten.
De volgende kernwaarden geven richting aan acties en beleid in de toekomst en aan het handelen van alle medewerkers op alle niveaus in de organisatie:
1. Kindgericht: ontwikkeling gericht op welbevinden
2. Resultaatgericht: ontwikkeling gericht op een brede ontwikkeling van talenten
3. Maatschappijgericht: ontwikkeling gericht op verbondenheid met elkaar en met de omgeving.
We bieden kinderen een optimale ontwikkelomgeving: een plek waar door inspanning en ontspanning spelen leren is, en leren spelen. Op IKC de triviant werken professionals - pedagogisch medewerkers, peuterspeelzaalleidsters en leraren - met uiteenlopende achtergronden vanuit één organisatie aan de ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 12 jaar. Het missionstatement van IKC de triviant is: ieder kind is anders én welkom!
Terug
Print