St. Martinus

Adres:
Op de Windhaspel 4
Postcode/Plaats:
6191 LC Beek
Telefoonnummer:
046-4280500
brin:
07NA
Directeur:
Dhr. B. Meijs
Basisschool St. Martinus in Beek streeft vanuit de gedeelde waarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid naar een veilig en positief schoolklimaat, dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. De waarden zijn daarom vertaald naar diverse concrete gedragsverwachtingen door de hele school. We zijn gericht op het versterken van gewenst gedrag door positieve feedback. Wij kiezen voor een positieve benadering van wat kinderen aankunnen. De school wil de individuele talenten van elke leerling zo maximaal mogelijk tot ontplooiing brengen. Wij zijn uit op maximale prestaties van elk kind op zijn of haar niveau. Kwalitatief sterke leerkrachten, vernieuwde methodieken en een gedegen zorgstructuur zorgen dat leerlingen zo veel als mogelijk de zorg en de begeleiding krijgen die ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. We werken vanuit de kerngedachte dat leerlingen trots zijn op wat ze bereikt hebben en met vertrouwen naar de toekomst kijken. We vinden de betrokkenheid van ouders ook zeer belangrijk. Samen met u, willen wij het allerbeste voor uw kind. Dat komt ook tot uiting in onze missie "Uw kind, ook onze zorg".
Terug
Print