Petrus Canisius

Adres:
Kerkweg 107
Postcode/Plaats:
6155 KL Puth
Telefoonnummer:
046-4431589
brin:
08QW
Directeur:
Mw. D. Stassen
Basisschool Petrus Canisius neemt een centrale plek in binnen de dorpsgemeenschap. Niet alleen is de school een leerplek voor alle leerlingen en ontmoetingsplek voor de kinderen en hun ouders, ook een aantal verenigingen maakt gebruik van het gebouw en verzorgen een aantal naschoolse activiteiten waaraan de leerlingen deel kunnen nemen. Wij verzorgen het onderwijs aan de leerlingen in 8 reguliere groepen en 3 NT2/Opvangklassen voor Niet-Nederlandstalige kinderen.
We zijn voor al onze leerlingen uit op hoge opbrengsten op het gebied van kennis en vaardigheden. Voorwaarde daarvoor is een pedagogisch klimaat dat gekenmerkt wordt door rust en regelmaat en veel structuur, zodat het voor alle betrokkenen duidelijk is binnen welke ruimte zij zich kunnen en mogen bewegen en waar de grenzen liggen. Deze worden in gezamenlijkheid op een vriendelijke, duidelijke manier gehandhaafd, zodat iedereen zich veilig voelt en zich weet te ontwikkelen.
Terug
Print