Sbo De Horst

Adres:
Kerkveldsweg-Oost 7
Postcode/Plaats:
6101 NM Echt
Telefoonnummer:
0475-483122
E-mailadres:
brin:
01GE
Directeur:
Mw. P. Linssen
SBO De Horst in Echt is een school waar verschillen geen belemmering vormen maar een uitdaging zijn. Verschillen bieden kansen! Schoolwide Positive Behavior Support (PBS) vormt de basis van het sterke pedagogisch klimaat op De Horst. De kernwaarden veiligheid, respect en positief denken staan centraal. Op niveau van leerlingen, ouders, team en externe partners wordt ge´nvesteerd in de basisbehoeften relatie, autonomie en competentie. Middels de inzet van ICT-middelen, elementen van systeemdenken, co÷peratieve werkvormen en meervoudige intelligentie, gecombineerd met goede methodes en continue scholing, geven we invulling aan eigentijdsonderwijs. De leerlingen worden op een actieve wijze betrokken bij de onderwijsactiviteiten o.a. door het formuleren van de eigen leerdoelen. Heterogene groepen, convergente differentiatie en de referentieniveaus vormen de basis voor de afstemming van het leerstofaanbod. Een eigen leerlingvolgsysteem Xkooltool, biedt voldoende data voor het evalueren van resultaten, het volgen van ontwikkelingen en het nemen van voortgangsbesluiten. De Horst legt externe verantwoording af t.a.v. de resultaten en betrekt externe partners bij het monitoren van de kwaliteit. Leerlingen, ouders en personeel geven in verschillende kwaliteitsonderzoeken een hoge positieve waardering.
Terug
Print