Angela

Adres:
Harlindestraat 10
Postcode/Plaats:
6101 DS Echt
Telefoonnummer:
0475-410701
brin:
09OF
Directeur:
Dhr. L. Berger
Waarnemend Directeur:
Mw. M. Tummers
Op basisschool Angela in Echt hanteren wij homogene groepen. Uitgaand van de onderwijsbehoeften van leerlingen werken we groepsdoorbrekend op het gebied van rekenen en lezen en in de groepen 1 en 2 ook op sociaal-emotioneel gebied. We doen dit binnen de context van betekenisvol leren. Daaronder verstaan we dat we "Leren leven" in de school brengen. Boeiend en uitdagend onderwijs bieden we middels: Franse les, leergang Word/PowerPoint/Excel, tutorlezen, plusklas, huiswerkklas, techniekmiddagen en een bibliotheek op school. We vinden een goede samenwerking met ouders/verzorgers fundamenteel en zijn dan ook laagdrempelig in het contact. In overleg met ouders en derden en middels goed klassenmanagement stemmen we de zorg binnen de groep af. Om onze school in ontwikkeling te laten blijven zijn wij opleidingsschool voor PABO studenten. Er wordt gestreefd naar een prettige leef-/werksfeer. Ook worden regelmatig successen en bijzondere gebeurtenissen gevierd.
Terug
Print