De Baandert

Adres:
Henri Weltersstraat 68
Postcode/Plaats:
6136 KE Sittard
Telefoonnummer:
046-4519013
brin:
14IH
Directeur:
Mw. M. Zijlstra/ Mw. J. Kleijn
Locatie leider:
Mw. M. Tummers
"Zelfstandig waar dat kan, zorg waar dat moet" is de missie van Basisschool de Baandert, een Katholieke basisschool in de Sittardse wijk de Baandert.
De totale ontwikkeling van kinderen staat centraal, zowel binnen een groep als individueel. De school begeleidt de leerlingen op hun weg naar volwassenheid en zelfstandigheid via een uitgestippelde weg die ruimte geeft aan de eigenheid van ieder kind. Uitgangspunt daarbij is: gelijkheid in verscheidenheid. We hechten waarde aan de professionele ontwikkeling van de mensen binnen de school. Daartoe behoort ook het opleiden van toekomstige collega's in het onderwijs vanuit de verantwoordelijkheid van de school als "opleidingsschool".
Het team wordt aangesterkt met een aantal specialisten, die mede bijdragen aan de ontwikkeling van cognitieve, affectieve en sociale vaardigheden van het kind. We werken nauw samen met onze kindpartners en we zien onze ouders als essentiŽle partners in de afstemming van het aanbod.
Bs de Baandert realiseert haar visie en missie in een sterk veranderende omgeving, die uitnodigt om ook binnen de regio de samenwerking op te zoeken met nieuwe kindpartners en andere onderwijsvoorzieningen. Met als doel dat elke leerling het ontwikkelingsaanbod krijgt dat nodig is om zich binnen het eigen tempo en de eigen mogelijkheden te laten groeien tot gelukkige autonome volwassenen.
Terug
Print