Overhoven

Adres:
Geldersestraat 28
Postcode/Plaats:
6136 AT Sittard
Telefoonnummer:
046-4512370
brin:
15FU
Directeur:
Mw. M. Zijlstra
Basisschool Overhoven ligt in de Sittardse wijk Overhoven. De school maakt een wezenlijk deel uit van de hechte gemeenschap van deze wijk. De visie van de school kenmerkt zich door goed gestructureerd onderwijs met oog voor keuzemogelijkheden en zelfverantwoordelijkheid. Een goede balans tussen hoge realistische leerdoelen en een prettig pedagogisch klimaat zijn uitgangspunten in ons onderwijs. Op een plek waar het welbevinden van het kind goed is, zal het zich ook beter ontwikkelen. Wij werken volgens drie basisbehoeften waaraan moet worden voldaan om goed te kunnen leren en tot een goede ontwikkeling te kunnen komen:
competentie (een sprong vooruit), autonomie (op eigen kracht) en relatie (samen met anderen).
In het gebouw van Basisschool Overhoven is ook Peuterspeelzaal Suske en Wiske gevestigd. Zowel op de Peuterspeelzaal als in de groepen 1/2 werkt men met het VVE programma: Ik en Ko.
Terug
Print