De Tovertuin

Adres:
Burgemeester Corbeijstraat 58
Postcode/Plaats:
6137 XT Sittard
Telefoonnummer:
046-4513231
brin:
06YH
Directeur:
Mw. M. Zijlstra
Locatie leider:
Dhr. T. Lardinois
Basisschool de Tovertuin in Sittard is een kleurrijke school voor bijzonder onderwijs, waarbij de katholieke grondslag basis is voor ons handelen. Ons doel is om leerlingen cognitief en sociaal voldoende bagage mee te geven, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige en gelukkige individuen en kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Daarom vinden we zowel de vakken Taal en Rekenen alsook de sociaal-emotionele vorming van groot belang. Daarnaast besteden we aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van onze leerlingen.
Onze school staat open voor kinderen van alle nationaliteiten en religies. Zij, de kinderen en ouders, maken onze school bijzonder. De vele verschillende nationaliteiten, culturen en religies geven warmte, kleur en diepgang aan ons onderwijs en omgang met elkaar.
Op onze school verzorgen wij NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal) aan kinderen uit de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek die niet of nauwelijks Nederlands spreken (de zgn. schakelklassen). Doel is dat de kinderen na een jaar in deze klas op hun eigen niveau aan het reguliere onderwijs kunnen deelnemen.
Onze zorgstructuur en werkwijze maakt dat we veel kinderen de juiste ondersteuning kunnen bieden, omdat bij ons de diversiteit van onze schoolpopulatie een vanzelfsprekendheid is, zoals ook de differentiatie op alle gebieden in het belang van de sociale, culturele en cognitieve ontwikkeling van de kinderen.
Terug
Print