Aan de Meule

Adres:
Kromstraat 31
Postcode/Plaats:
6133AA Sittard
Telefoonnummer:
046-4525294
brin:
22JO
Directeur:
Dhr. M. Steinmetz
Aan de Meule is een openbare basisschool, gesitueerd in de Sittardse wijk Ophoven. Er wordt gewerkt volgens het principe van "Boeiend Onderwijs", waarbij naast de cognitieve ontwikkeling van de kinderen gewerkt wordt aan het ontwikkelen van vaardigheden, houdingen en (creatieve) talenten. Elementen die de school kenmerken zijn: een gestructureerd klassenmanagement met samen vastgestelde regels, afspraken en routines, van en met elkaar leren, het aanleren van en werken met coŲperatieve leerstrategieŽn, het ontwikkelen van een onderzoekende houding (met methodieken en educatieve software die aansluiten bij de belevingswereld), aandacht schenken aan de openbare identiteit en maatschappelijke betrokkenheid.
Bij de jongste kinderen staan Speelplezier en Wereldspel centraal zodat zij spelenderwijs de wereld om zich heen kunnen ontdekken, terwijl de kinderen van groep 8 worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs. Alle teamleden, stagiaires, vrijwilligers en hulpouders dragen vanuit een positieve benadering bij aan een passend leeraanbod, het welbevinden en de ontwikkeling van alle kinderen.
Terug
Print