De hoefer

Adres:
Berkenlaan 52
Postcode/Plaats:
6133WZ Sittard
Telefoonnummer:
046-4513149
Website:
brin:
03GW
Directeur:
Mw. B. Martens en Dhr. R. Kooi
Locatie leider:
Dhr. I. Geurts
Basisschool de Hoefer is een protestants christelijke basisschool in Sittard tussen het stadspark en centrum. Wij streven naar passend onderwijs voor ieder kind. Een veilige leeromgeving, structuur en aandacht staan aan de basis. Voortdurend zoeken wij naar de kwaliteiten en mogelijkheden van het kind. Wij besteden aandacht aan het ontwikkelen van zijn talenten, stimuleren sport en beweging en nemen deel aan culturele activiteiten. Kinderen leren het beste als ze worden geboeid. Daarom werken wij thematisch en gebruiken veelvuldig digitale middelen. Hierbij stimuleren wij de kinderen samen te werken. Vanuit onze christelijke identiteit besteden wij dagelijks aandacht aan belangrijke waarden en normen, zoals naastenliefde en vergevingsgezindheid. Zo hopen wij de leerlingen respect voor elkaar en elkaars mening bij te brengen. Ouders houden wij goed op de hoogte van de ontwikkelingen van hun kind(eren). Het contact is laagdrempelig en er is ruimte voor dialoog.
Terug
Print