De Kring

Adres:
Hubertusstraat 70
Postcode/Plaats:
6191PD Genhout
Telefoonnummer:
046-4280275
E-mailadres:
brin:
03BR
Directeur:
Mw. L. Schreurs
OBS de Kring in Genhout is een openbare school. Wij bieden onderwijs aan kinderen met verschillende achtergronden, geloof, levensovertuiging en cultuur. Dit is voor ons een bron voor leren en respect hebben voor elkaar. De school is een plek waar ontwikkelingslijnen van kinderen bij elkaar komen, we zoeken naar samenhang en balans in de aandacht voor kennis, vaardigheden en attitude.
Als team kiezen wij voor een ontwikkelingsgerichte aanpak van onderwijs; een aanpak die tussen de methodisch en leerlinggerichte aanpak in zit. Het integreert invloeden en eisen vanuit de maatschappij en de belangen, interesses en mogelijkheden van kinderen.
Schoolbreed wordt het onderwijs thematisch en in samenhang aangeboden, met grote nadruk op het aanleren van vaardigheden en van een onderzoekende houding waarbij veel samengewerkt mag worden. De Kring profileert zich als "gezonde school" (samenwerking GGD, Enjoy-bewegingsonderwijs, project "water", mindfullness/bewustwording). Werken met de vormgevers vanuit Hersenwerk en gebruik maken van coöperatieve werkvormen hoort tot de dagelijkse praktijk. In het gebouw zijn ook peuterspeelzaal "Duimelot" en de naschoolse opvang "de Speelkring" gevestigd.
Terug
Print