De Sjtadssjool Vastradastraat

Adres:
Vastradastraat 2
Postcode/Plaats:
6137 AM Sittard
Telefoonnummer:
046-4515916
E-mailadres:
brin:
18ES
Directeur:
Mw. J. Kleyn
De Sjtadssjool bestaat sinds 1819 en is de eerste openbare basisschool van de gemeente Sittard-Geleen. De school lag voorheen in het centrum van de stad en werd in de volksmond de "sjtadssjool" genoemd. Sinds augustus 1980 is de school verhuisd naar de Sittardse wijk Vrangendael en kreeg toen de toepasselijke naam De Sjtadssjool. De school heeft twee moderne gebouwen, op de locatie Vastradastraat (groep 1 t/m 5) en de Burgemeester Schrijenstraat (groep 6 t/m 8).
De Sjtadssjool is een openbare school. Dat betekent dat wij een ontmoetingsplaats zijn voor kinderen en volwassenen uit verschillende sociale milieus, gezindten en culturen. Als school staan wij open voor die diversiteit en zien wij het als een opdracht om op basis van verdraagzaamheid en respect samen te leven en te werken. De Sjtadssjool heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld naar een school waar nadrukkelijk ruimte is voor onderwijsvernieuwing en eigen initiatief binnen de ontwikkeling van de school. De Sjtadssjool gelooft niet langer in de voorspelbaarheid en de daaraan verbonden planning. Wel wordt de horizon bepaald en wordt het proces zo ingericht dat de doelstellingen gehaald kunnen worden door pro- en reactief in te spelen op de grote maatschappelijke veranderingen in een tijd waarin onzekerheid over de toekomst dominant is. Wij zijn als school de afgelopen periode bezig geweest om "de stip op de horizon" te bepalen en ons onderwijs toekomstbestendig te maken voor de leerlingen van nu en van morgen. Vooral gericht op de mogelijkheden en behoeften van kinderen en met inzet van alle middelen die bijdragen aan eigentijds en toekomstgericht onderwijs.
Terug
Print