Corona-update: Aangescherpte maatregelen 12-01

Alle scholen zijn op maandag 10 januari weer open gegaan. Op de scholen blijven dezelfde corona-maatregelen gelden als voor de kerstvakantie. De laatste protocollen voor basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs vindt u opwww.lesopafstand.nl

Wanneer moet uw kind thuisblijven en wanneer mag hij/zij weer naar school?

Kinderen met milde klachten, zoals een neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, af en te hoesten en/of verhoging tot 38 graden, mogen niet naar school komen. Indien uit een (zelf)test blijkt dat het kind negatief is, mag het weer naar school komen.

Zelftesten

 • Er geldt een dringend advies voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in het primair onderwijs en het speciaal (basis)onderwijs, voor alle leerlingen van het voortgezet (speciaal) onderwijs en al het onderwijspersoneel op scholen om twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen.
 • Alle scholen krijgen zelftesten voor hun leerlingen in groep 6, 7 en 8. Hiermee kunnen leerlingen twee keer per week thuis een zelftest doen. Ook hiervoor geldt een dringend advies.

Mondkapjes

 • Voor leerlingen van groepen 6,7 en 8 geldt een dringend advies om een mondkapje te dragen als zij zich voortbewegen in school. Ook dragen zij een mondkapje bij verplaatsing tussen de school en de fietsenstalling of in het leerlingenvervoer.
 • Mondkapjes zijn verplicht voor leerlingen en medewerkers in het V(S)O.
 • Mondkapjes zijn verplicht voor alle medewerkers in basisonderwijs en S(B)O.

In quarantaine/thuis blijven

Leerlingen en medewerkers blijven thuis bij klachten die passen bij het coronavirus en doen een zelftest of laten zich testen bij de GGD, ook na vaccinatie. Daarnaast blijven leerlingen en medewerkers ook thuis als een huisgenoot of nauw contact positief test op corona.

Indien er sprake is van 1 of 2 besmettingen in een groep hoeven de klasgenoten en medewerkers niet in quarantaine. Zij krijgen wel het advies om te testen bij klachten. Dit kan met een zelftest of PCR-test bij de GGD.

Waar nodig kan de GGD het advies geven om een hele groep thuis in quarantaine te laten gaan. Dit gebeurt doorgaans vanaf 3 of meer besmettingen in een groep binnen 7 dagen. Hierbij wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen immune en niet-immune medewerkers en leerlingen.

Enkel medewerkers en leerlingen die minder dan 8 weken geleden positief getest zijn op corona middels een PCR-test bij de GGD zijn hiervan uitgezonderd. Hiervan kan door de school echter worden afgeweken wegens organisatorische redenen.

Bij een meer massale uitbraak op school kan zelfs het besluit worden genomen om de gehele school te sluiten.

Basisregels

​Uiteraard blijven de basisregels van kracht op alle scholen/kindcentra van Kindante:

 • vaak en goed handen wassen;
 • hoesten en niezen in de elleboog;
 • geen handen schudden;
 • zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes;
 • de mogelijkheid om 2x per week preventief een zelftest te doen;
 • medewerkers blijven op 1,5 meter afstand van elkaar (leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en medewerkers);
 • medewerkers gaan na afloop van de lesdag naar huis om daar hun werkzaamheden voort te zetten;
 • geen ouders/verzorgers in school, ook niet als hulp bij activiteiten (binnen noch buiten).