Update Oekraïne

De oorlog in Oekraïne is nog altijd hét onderwerp van de dag. Er zijn al een miljoen kinderen uit Oekraïne gevlucht voor de oorlog. Veel vluchtelingen gaan naar buurlanden, zoals Polen en Moldavië. Maar er zijn ook al meer dan 23.000 Oekraïners in Nederland aangekomen. En ook de komende tijd zullen er nog meer Oekraïense vluchtelingen met hun kinderen naar ons land komen.

Gezamenlijke koers

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen veiligheidsregio’s, gemeentes, maatschappelijke- en onderwijsorganisaties hoe we in onze regio omgaan met de opvang van de vluchtelingen en het aanbod in dagbesteding en onderwijs. Dit overleg heeft gezorgd voor een gezamenlijke koers die steeds gespiegeld wordt aan het landelijk beleid vanuit de rijksoverheid. Onderdeel daarvan is ook de verkenning naar wat mogelijk is door inzet van vrijwilligers en Oekraïense vluchtelingen met een pedagogische of onderwijsachtergrond.

Passende vormen van onderwijs

Afgesproken is dat Kindante in de gemeentes Sittard-Geleen, gemeente Stein, gemeente Beek, gemeente Beekdaelen en gemeente Echt-Susteren de regie-verantwoordelijkheid neemt om passende vormen van onderwijs te creëren voor kinderen in de voorschoolse leeftijd, de basisschoolleeftijd en de groep die mogelijk in aanmerking komt voor voortgezet onderwijs. Vanuit het bestuurlijk overleg is primair de koers uitgezet dat onderwijs wordt vormgegeven op basis van het mogelijke perspectief van de kinderen:

  • Onderwijs binnen een NT2-voorziening voor kinderen met het perspectief op een langdurig verblijf in Nederland
  • Onderwijs in de moedertaal voor kinderen met perspectief op terugkeer naar Oekraïne of de regio zodra dit mogelijk is.

We constateren dat onderwijs in de moedertaal op dit moment moeilijk vorm te geven is. Er is een kwalitatief goed aanbod online voor kinderen in de basis- en voortgezet onderwijsleeftijd in het Oekraïens. Hierbij is inzet van Oekraïense professionals als begeleiders wel nodig. Dit is nu echter nog nauwelijks mogelijk, door regelgeving binnen het onderwijs, bv. rondom validering van diploma’s en het verstrekken van een VOG. Binnen de bovengenoemde gemeentes kiezen we daarom op dit moment voor het aanbieden van onderwijs binnen de drie NT2-voorzieningen.

De plaatsen waar het aanbod wordt gegeven

Er is momenteel een groep kinderen binnen onze sub-regio (Stein, Sittard-Geleen, Echt-Susteren, Beek, Beekdaelen) die toe is aan onderwijs. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd zetten we de drie NT2-voorzieningen van Kindante in (in Puth, Echt en Sittard).

Voor de leerlingen in de leeftijd voortgezet onderwijs zijn tussen de VO-scholen afspraken gemaakt over aanbod en opvang.