Missie en visie

We bieden toekomstgericht basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs

Inleiding

In toenemende mate constateren wij dat veel kinderen minder ontwikkelkansen krijgen dan waar zij recht op hebben. Verschillen in achtergrond, in omgeving en in de plek waar het wiegje stond, evenals bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen, maken die verschillen in ontwikkelkansen nog groter. Kindante wil zich sterk maken voor gelijke kansen voor alle kinderen door (heel) goed onderwijs te bieden. Onderwijs in kindcentra, in nauwe samenwerking met alle kindpartners, biedt in onze opvatting daarvoor een uitgelezen kans. Daarvoor staat ons mission statement: leren leren, leren leven.

We leven in een complexe samenleving die continu verandert en voortdurend nieuwe eisen aan ons als mens en als professional stelt. Dat stelt grote eisen aan onze flexibiliteit, ons adaptief vermogen en onze wil om iedere dag een beetje beter te zijn. Omwille van de ontwikkeling van de kinderen en hun ouders/verzorgers, gaan wij deze uitdaging samen met onze medewerkers aan. Kindante is een goede werkgever die daarvoor de kansen en ruimte biedt.

Leren leren, leren leven

WAT WE GRAAG WILLEN

Onze missie

Het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen tot participerende burgers, die het leven elke dag een beetje beter maken

Hoe we naar de toekomst kijken

Onze visie

Hoe wij ons gedragen

Kernwaarden

Ik ben invoelend naar mijn collega’s én empathisch. Ik voel aan wat ik wel en niet kan zeggen tegen een ander.

Ik maak duidelijk wat ik zie en wat ik vind, met respect voor de ander.

Ik ken mijn eigen rol en verantwoordelijkheid: ik weet waar ik wel en waar ik niet over ga.

Ik ben proactief; ik neem zelf initiatief om mezelf en Kindante verder te ontwikkelen Ik ben gericht op verbetering. Ik stel open (hulp)vragen aan mijn collega’s om samen beter te worden.