Dyslexie in transitie in beeld

25 oktober 2018
Late onderkenning van en hulp bij dyslexie kan grote gevolgen hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Faalangst, onzekerheid en een laag zelfbeeld kunnen het gevolg zijn. Vroege signalering van dyslexie en een vroege behandeling beďnvloeden de taalvaardigheid én het welzijn van kinderen.

Kindante doet mee aan het project Dyslexie in Transitie. Het doel is om dyslexiezorg preventiever, kwalitatiever, integraler en kostenbesparender te maken. Kern van de aanpak is een nauwe samenwerking tussen school én ouders én zorg én gemeente.

In onderstaand filmpje vertellen een behandelaar, leerkracht en ouder, die meedoen aan het project Dyslexie in Transitie, over hun ervaringen en de meerwaarde van het project, niet alleen voor de kinderen maar ook voor alle betrokkenen:

https://vimeo.com/260544180/64f876f65f

Terug
Print