Standpunt en aanpak Kindante scholen m.b.t. coronavirus

28 februari 2020
Update woensdag 18 maart - 14.00 uur
Update 18-3-2020 - 14.00 uur
De informatie over de maatregelen die Kindante neemt om het onderwijs voor kinderen op afstand te organiseren, wordt gedeeld door de scholen zelf.
Hetzelfde geldt voor de opvang van kinderen van ouders die daarvoor in aanmerking komen. Ook de samenwerking met andere scholen en kindpartners in de opvang van kinderen wordt door de school zelf bekend gemaakt.

Update 16-3-2020 - 16.00 uur

BURO Kindante
In verband met de recente ontwikkeling met betrekking tot het coronavirus en de maatregelen vanuit de overheid, is het Buro van Kindante per direct gesloten. Dat betekent dat geen enkele medewerker op het BURO werkt tot en met 6 april 2020. Er verandert echter niets in de manier waarop we normaal ook werken, het gebeurt alleen vanaf nu vanuit thuis. Alle helpdesks en medewerkers van het BURO zijn te bereiken via telefoon of mail. U kunt op onze website de functies, namen en emailadressen van onze BURO-medewerkers vinden.
Heeft u vragen met betrekking tot corona? Deze kunt u stellen via corona@kindante.nl.


Update 15-3-2020 - 20.00 uur

Vanmiddag om 17.30 uur heeft het kabinet bij monde van minister Slob besloten om de scholen met ingang van maandag 16 maart te sluiten tot en met 6 april. Reden hiervoor is om de verspreiding van het Corona virus zoveel mogelijk te beperken, te voorkomen dat sommige scholen wel en andere niet of maar beperkt open zijn en om ouders gerust te stellen.

We begrijpen dat deze maatregel voor onze medewerkers en voor de kinderen en ouders een grote impact heeft. We hopen op ieders begrip en op een goede samenwerking met alle betrokkenen!

Voor ouders die beiden werken in een vitaal beroep[1] én die echt geen andere mogelijkheden hebben om hun kinderen op te vangen, bieden wij opvang op school.

Wij informeren ouders zo snel mogelijk over hoe wij het onderwijs voor de kinderen de komende periode op een andere manier, op afstand, gaan organiseren.

[1] Dit zijn cruciale sectoren en beroepen: zorg / politie / leraren en schoolpersoneel / openbaar vervoer / voedselketen (supermarkten, transport, fabrikanten, boeren) / afvaldienst / brandstoftransport / kinderopvang / media en communicatie / continuïteit hulpverleningsdiensten / noodzakelijke overheidsprocessen (uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, ambassades), Bron: Rijksoverheid.nl


Update 12-3-2020 - 17.00 uur
Tijdens de persconferentie na afloop van het crisisberaad van het kabinet zijn de volgende maatregelen medegedeeld, die met onmiddellijke ingang van kracht zijn tot minimaal 31 maart. Kindante volgt deze maatregelen en de voorgestelde aanpak en adviezen van het RIVM en de GGD. We verwijzen dan ook naar de websites van het RIVM en de GGD, waar alle actuele informatie over het nieuwe coronavirus te vinden is. Nieuwe updates worden ook op onze website geplaatst.

Maatregelen
* Iedereen die ziekteverschijnselen heeft, eventueel in combinatie met koorts, wordt aangeraden thuis te blijven.
* Bel de huisarts alleen als de klachten ernstig zijn.
* Werk zo veel mogelijk thuis.
* Evenementen met meer dan 100 personen worden in het hele land afgelast.
* Beperk zo veel mogelijk bezoek aan ouderen en mensen met een verminderde weerstand.
* Ouderen en kwetsbaren worden aangeraden gezelschap en het gebruik van het openbaar vervoer te mijden.
* Zorgpersoneel wordt gevraagd alleen thuis te blijven als ze ook koorts hebben en niet naar het buitenland te reizen.
* Grootschalige hoorcolleges moeten online worden aangeboden.
* Scholen blijven open.

Evenementen waarbij de school betrokken is
Voor elke school geldt het volgende: overweeg tijdig aan welk evenement de school organisator of waarvan de school deelnemer is (ook met minder dan 100 personen) en besluit of deelname of doorgang van de activiteit in deze fase noodzakelijk is. Neem tijdig een besluit en communiceer met alle betrokkenen.

In contact gekomen met een besmet persoon?
Medewerkers, ouders en kinderen van de school kunnen in een situatie terecht komen waarbij zij in aanraking komen met iemand waarvan achteraf blijkt dat er sprake kan zijn van besmetting met het coronavirus. De handelswijze is dan als volgt:
Op het moment dat een medewerker of een kind in direct contact is geweest met een besmet persoon geldt dat de medewerker of het kind geacht wordt thuis te blijven, ook als er geen klachten zijn, totdat met zekerheid kan worden vastgesteld dat er geen sprake is van besmetting. Het dringende advies in dat geval is contact op te nemen met de GGD voor verder advies. Verzoek is om dit meteen te melden bij de directie van de school. Terugkeer van de leerling of medewerker kan pas plaatsvinden na telefonisch contact met de directeur van de school.


Update 6-3-2020 - 11.00 uur
Aanstaande zondag 8 maart staat in Sittard, waar een aantal Kindante scholen zijn gevestigd, de uitgestelde carnavalsoptocht gepland, zowel de "Kènjer- als de "Grote Optoch". Gezien de huidige stand van zaken met een explosieve uitbreiding van ziektegevallen van het coronavirus, heeft Kindante besloten om een negatief advies af te geven aan haar scholen voor deelname aan de uitgestelde kinderoptocht in Sittard.
Ook in Stein is er een optocht gepland.
Gezien de kleinschaligheid van deze optocht (in vergelijking met die van Sittard) en de regio (niet grenzend aan kreis Heinsberg) geldt het negatieve advies enkel voor Sittard.Update 3-3-2020 - 12.00 uur
Kindante volgt hierin de voorgestelde aanpak en adviezen van het RIVM [Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu], dat op landelijk en internationaal niveau de regie hierin heeft en de GGD. We verwijzen dan ook naar de websites van de RIVM en de GGD (Zuid-Limburg), waar alle actuele informatie over het nieuwe coronavirus te vinden is.

Advies RIVM:
Op dit moment zijn er géén specifieke adviezen anders dan die gelden bij alle virussen, die griep of verkoudheid kunnen geven. [was je handen regelmatig - hoest en nies in de binnenkant van je elleboog - gebruik papieren zakdoeken].

Adviezen GGD (Zuid-Limburg) voor scholen en kinderdagverblijven:

In Nederland is het advies van het RIVM om gewoon naar school en kinderopvang te komen als de medewerkers en kinderen geen klachten hebben. Echter, indien er sprake is van stevige luchtwegklachten, hoesten en/of benauwdheid, is het advies om voor de zekerheid thuis te blijven en om telefonisch contact op te nemen met hun huisarts. De huisarts overlegt met de GGD of het nodig is om onderzoek naar COVID-19 te laten plaatsvinden.
  • Leerlingen en /of medewerkers die wonen in een gebied waar het coronavirus is vastgesteld zoals de regio Selfkant / kreis Heinsberg:
    In de Kreis Heinsberg zijn tot 6 maart alle scholen en kinderdagverblijven dicht om verdere verspreiding te voorkomen. Leerlingen en/of medewerkers die in Duitsland wonen en geen gezondheidsklachten hebben, kunnen gewoon naar school komen.
  • Terugkerende leerlingen/medewerkers uit andere gebieden:
    Medewerkers en/of kinderen die recent in gebieden* zijn geweest waar uitgebreide verspreiding is en die klachten hebben (Koorts (38 graden), luchtwegklachten, hoestklachten en/of benauwdheid) worden verzocht om thuis te blijven en om telefonisch contact op te nemen met hun huisarts. De huisarts overlegt met de GGD of het nodig is om onderzoek naar COVID-19 te laten plaatsvinden.
*- China (inclusief Hong Kong, Macau en Taiwan) - Singapore - Zuid-Korea - Iran - Italië: de gemeenten Codogno, Sesto Cremonese, Pizzighettone, Soresina, Sesto S.G., Pieve Porto Morone, Casalpusterlengo, Castiglione d'Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo en San Fiorana (regio Lombardije) en V'o Euganeo, Mira (regio Veneto) - kreis Heinsberg.

Met de informatie van dit moment zijn onze scholen dus gewoon open. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen in het geval er andere maatregelen nodig of wenselijk zijn, de betrokken partijen hiervan direct op de hoogte stellen. Uiteraard hopen wij dat verdere verspreiding kan worden tegengegaan. Er is geen reden voor grote bezorgdheid of paniek. Nederland en ook de ons omringende landen hebben een goed functionerend stelsel om besmettingsziekten adequaat aan te pakken en verdere verspreiding zo veel mogelijk te voorkomen en in geval van besmetting is er in voldoende mate goed toegeruste gezondheidszorg beschikbaar.

Terug
Print