Standpunt en aanpak Kindante scholen m.b.t. coronavirus

29 juni 2021
Update dinsdag 29 juni
Update 29-06-2021

Versoepelingen in het bao, sbo, so, vso
Het kabinet heeft besloten de geldende richtlijnen in het primair onderwijs te versoepelen per 26 juni 2021. De belangrijkste zaken op een rij:
 • De cohortering van leerlingen wordt losgelaten
 • Groep 8 mag een eindmusical opvoeren en op schoolkamp
 • Schoolreisjes mogen weer georganiseerd worden
 • Vso-scholen kunnen diploma-uitreikingen organiseren
 • Fysiek vergaderen wordt weer mogelijk voor schoolteams
 • Het snottebellenbeleid en bron- en contactonderzoek (BCO) blijft voorlopig gelden.
 • Het blijft belangrijk om vaak handen te wassen, afstand te houden en te testen bij klachten.
 • In het vso blijft de mondkapjesplicht voorlopig gelden.
 • Ook blijft het preventief testen van leerlingen in het vso van belang de komende periode.

Wat betekent dit voor onze scholen?
 • De versoepelingen gelden ook voor onze scholen. Veel scholen hebben echter al de keuze gemaakt om geen schoolreisjes, schoolkampen en musicals te organiseren. We bieden de ruimte om dit alsnog te organiseren, maar overleg vooral met je team wat goed, veilig en verantwoord voelt en wat nog mogelijk is in het organiseren van deze activiteiten.
 • Externen mogen weer zonder het overhandigen van een negatieve test de school bezoeken. De 1,5-meter-regel blijft van kracht, evenals de registratieplicht en de gezondheidscheck.
 • Ouders hoeven geen mondkapjes meer te dragen op de schoolpleinen mits zij 1,5 meter afstand kunnen houden.
De protocollen voor het bao, sbo, so en vso zijn ook aangepast. Deze kunt u vinden op de website www.lesopafstand.nl.

Update 08-06-2021
Vorige week heeft het kabinet besloten om de maatregelen in het primair onderwijs nog niet te versoepelen. Het volgt daarmee het advies van het Outbreak Management Team (OMT) om de huidige maatregelen rond cohorten nog niet los te laten.

Ook wij volgen dit advies en de huidige richtlijnen. We zien dat er nog altijd besmettingen op onze scholen zijn onder medewerkers en leerlingen, waardoor groepen naar huis moeten of waardoor er zelfs weer een school volledig dicht is. De kans op een besmetting zit nog altijd in een klein hoekje, we zijn nog niet van corona af.
Omdat we een verantwoordelijkheid hebben naar onze medewerkers en leerlingen, vinden we het nog niet verantwoord om de bubbels in school los te laten.

We wachten het besluit van het kabinet af op 23 juni over eventuele verdere versoepelingen vanaf 30 juni. Dan bekijken we wat de mogelijkheden en ook wensen van de scholen zijn in de laatste drie weken voor de zomervakantie.

Update 31-03-2021

De scholen zijn inmiddels weer enkele weken open na de volledige sluiting in december en januari. Daar zijn we allemaal heel blij mee. De kinderen zien elkaar weer en krijgen (veelal) weer onderwijs op school. De leerkrachten zien alle kinderen weer en kunnen hun ontwikkeling beter volgen dan in de situatie van het online-onderwijs. De heropening is ook een uitdaging omdat iedereen zich aan veel richtlijnen moet houden. In eerdere communicatie hebben we al geschreven dat de heropening vooral veilig, verantwoord en uitvoerbaar moet zijn. Dit is ons streven, op al onze scholen. Daarmee kunnen we niet voorkomen dat er regelmatig scholen geconfronteerd worden met besmettingen, zowel onder kinderen als medewerkers. Dat brengt een grote druk met zich mee; voor de medewerkers, de kinderen en ook voor u als ouder/verzorger.  

 We merken ook dat het niet altijd duidelijk is wat u kunt en mag verwachten ten aanzien van de noodopvang en het onderwijs op afstand. Ook worden regelmatig vragen gesteld over het wel of niet geven van toestemming door ouders aan de GGD voor bron- en contactonderzoek en het laten zien van een testuitslag.  

Voor al onze scholen geldt:

Noodopvang 

De school kan alleen noodopvang aan kinderen van ouders in cruciale beroepen bieden wanneer de eigen leerkracht(en) noodopvang kan/kunnen verzorgen aan de eigen basisgroep en indien deze kinderen niet in quarantaine moeten vanwege een positief getest groepsgenootje. Noodopvang van kinderen kan niet plaatsvinden door het toevoegen van deze kinderen aan andere basisgroepen.  

Hieruit blijkt dat het in de praktijk vrijwel niet mogelijk is om noodopvang te bieden, want: 

 • Indien een groep in quarantaine moet vanwege een kind dat positief getest is, moeten alle kinderen van die groep thuis blijven en kunnen ze sowieso niet in aanmerking komen voor noodopvang. 

 • Indien de leerkracht positief getest is en in quarantaine moet, kunnen de kinderen niet verdeeld worden over andere groepen. Dit omdat we 'de bubbels', de vaste groepen waarin gewerkt wordt in stand moeten houden. 

 • We hebben helaas geen extra in te zetten medewerkers die kinderen in de noodopvang kunnen opvangen. 

 • Indien de hele school dicht moet, wordt geen noodopvang geboden. Wij werken in 'bubbels', waardoor ieder kind bij zijn eigen juf of meester moet worden opgevangen. Dat verhoudt zich helaas niet met het aanbieden van onderwijs op afstand. Wij kunnen niet van onze medewerkers vragen om én kinderen op te vangen én de rest van de klas online onderwijs te bieden. In dat geval geven wij vanuit onze primaire opdracht onderwijs aan kinderen en bieden wij geen opvang.  

Onderwijs op afstand 

Scholen verzorgen óf fysiek onderwijs óf onderwijs op afstand. Scholen zijn niet verplicht kinderen die niet naar school komen onderwijs op afstand aan te bieden. Dat betekent dat wanneer een deel van de groep op school is met een negatieve testuitslag en er daarnaast kinderen nog thuis zijn omdat zij ziek zijn of ouders hen niet laten testen, de leerkracht alleen fysiek onderwijs geeft. De thuisblijvende kinderen krijgen dan geen onderwijs op afstand, tenzij er extra medewerkers op school voorhanden zijn die het onderwijs op afstand kunnen verzorgen.  

We volgen hier de richtlijn van minister Slob: "de scholen zijn niet aan het onmogelijke gehouden." Het zou een te grote belasting zijn voor onze medewerkers om beide vormen van onderwijs gelijktijdig aan te bieden. We zijn als Kindante ook werkgever en moeten verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van onze medewerkers. We willen ook naar de toekomst toe onze leerkrachten gezond houden om het onderwijsproces te kunnen laten doorgaan. We vinden het belangrijk dat de school met de ouders en kinderen communiceert over hun aanpak, zodat zij weten wat ze kunnen verwachten. 

Toestemming 

De school mag de ouders vragen of zij toestemming geven dat de GGD contact met hen opneemt. Ouders zijn niet verplicht die toestemming te geven. Dit geldt ook voor informatie over de testuitslag. De school mág vragen of de ouder de testuitslag wil delen. De ouder hóeft die uitslag niet te delen. Consequentie is dan wel dat het kind langer in quarantaine moet blijven (zie ook de uitleg onder het kopje 'Quarantaine').  

Kindantescholen testen kinderen niet. Het is de verantwoordelijkheid van ouders om hun kind al dan niet te laten testen. Testen worden ook niet afgenomen op onze schoollocaties.  

Quarantaine 

Als een kind positief getest is, gaat de hele groep of klas in quarantaine. Ook broertjes en/of zusjes van het positief geteste kind moeten in quarantaine. Als ouders na 5 dagen geen testuitslag kunnen of willen overleggen, dan blijven hun kinderen 5 dagen langer thuis (in totaal 10 dagen). Kinderen komen niet naar school als hun gezin in quarantaine zit. 

Uit verschillende praktijksituaties is gebleken dat een besmetting op een school, in de groep van uw kind, nogal wat gevolgen heeft. Onze directeuren zijn in dat geval intensief bezig met organiseren en communiceren over de situatie. Ook komt er veel op u en de kinderen af. Dat beseffen we goed. We merken ook dat er dan veel vragen zijn. De besluiten die worden genomen en de consequenties die daaruit voortkomen zijn noodzakelijk omdat we de veiligheid en gezondheid van iedereen die bij school betrokken is voorop stellen. We realiseren ons ook dat een besmetting en alle daaruit voortkomende gevolgen altijd onverwacht komen. Daarom adviseren wij u: wees voorbereid op die situatie, zodat u niet overvallen wordt door alle daaruit voortkomende consequenties.  

Het is ons streven om het onderwijsaanbod aan uw kinderen zoveel mogelijk gewoon doorgang te laten vinden. Er zijn helaas grenzen aan de mogelijkheden die we daarin hebben. We hopen op uw begrip daarvoor. We wensen iedereen een goede gezondheid toe!


Update 04-02-2021

De scholen gaan op maandag 8 februari weer open. We zijn ons ervan bewust dat een deel van de ouders, kinderen en ook onze medewerkers daar blij mee zal zijn en bij een ander deel de zorgen wellicht de overhand hebben. Voor ons staat voorop dat de heropening veilig en verantwoord kan en ook uitvoerbaar is. We kunnen ons helemaal vinden in het citaat van minister Slob:" de scholen zijn niet aan het onmogelijke gehouden."

De protocollen van de PO-Raad zijn er nog niet, maar we konden wel aan de slag met het servicedocument van het ministerie van OCW waarin de nieuwe maatregelen en adviezen staan vermeld.

Deze maatregelen hebben we aangevuld met enkele Kindante-richtlijnen om nog meer duidelijkheid te geven voor al onze scholen. Deze richtlijnen zijn met alle ouders gedeeld. Via de school van hun kind(eren) hebben de ouders meer informatie gekregen over school-specifieke zaken.

We hopen uiteraard dat we met alle voorzorgsmaatregelen de besmettingen zo veel mogelijk buiten de deuren van de scholen kunnen houden. We weten echter allemaal dat er ondanks alle zorgvuldigheid en veiligheid toch een besmetting kan plaatsvinden. In dat geval zal dat opnieuw veel vragen van de flexibiliteit van iedereen. We weten dat dit niet altijd eenvoudig is. Maar we zijn de afgelopen periode samen heel ver gekomen en we blijven er ook de komende weken samen de schouders onder zetten!


Update 14-12-2020 - 19.30 uur
Zojuist is bekend geworden dat het kabinet heeft besloten om alle scholen in Nederland te sluiten met ingang van woensdag 16 december 2020 tot en met zondag 17 januari 2021.Dat betekent dat ook alle scholen van Kindante gesloten worden.
Voor de gezondheidsrisico's van onze medewerkers, ouders en van de kinderen zijn we blij met het besluit van het kabinet. Het is nu van het grootste belang dat het coronavirus zich niet verder kan verspreiden. 
Onze medewerkers moeten in een mum van tijd weer omschakelen naar een aanbod op afstand, de kinderen zitten weer thuis zonder hun vriendjes en vriendinnetjes. Maar ook voor ouders heeft de sluiting een grote impact. We hopen dat zij oplossingen hebben voor de opvang van de kind(eren).Voor de kinderen van ouders die in vitale beroepen werken én die echt geen andere mogelijkheid hebben om hun kinderen op te vangen, wordt in samenwerking met de kindpartner noodopvang geboden.
Ouders krijgen van de school van hun kind(eren) woensdagavond meer informatie over de praktische invulling over het aanbod op afstand en de noodopvang.
Deze maatregel treft ons allemaal; onze medewerkers, kinderen en ouders. We hopen op ieders begrip en hopen dat we er met ons allen het beste van gaan maken. Daar hebben we alle vertrouwen in!


Update 8-10-2020 - 17.00 uur
We zijn inmiddels alweer een hele tijd verder nadat de basisscholen op 8 juni weer volledig open zijn gegaan. Dat betekent echter niet dat alles weer 'normaal' is. Wij zijn dan wel klaar met corona, maar corona is dat nog niet met ons. Dat blijkt ook uit de laatste ontwikkelingen van het coronavirus in heel Nederland.

We komen we nu in een seizoen waarin verkoudheidsklachten zoals snotneus, hoesten en keelpijn vaak 'normale verschijnselen' zijn. Heel lastig, omdat net deze verschijnselen nagenoeg hetzelfde zijn als bij corona. We zijn daarom erg blij dat leerkrachten nu voorrang krijgen bij het testen. Dat betekent dat die medewerker weer eerder aan het werk kan als de uitslag negatief is en kinderen gewoon naar school kunnen blijven gaan.

Daarmee is nog niet alles opgelost. We weten dat binnen Kindante op ieder moment de situatie kan optreden dat er (te veel) leerkrachten thuis moeten blijven met klachten of dat er een besmetting op een school is. Iedere situatie zorgt voor druk op de schoolorganisatie, en vooral op onze medewerkers. We geven onderwijs aan kinderen, maar we zijn ook werkgever die goed voor haar medewerkers wil zorgen. Dat betekent dat, als het moet, groepen naar huis gestuurd moeten worden en in het uiterste geval zelfs een school dicht zal moeten.

Op onze scholen bereiden de teams zich voor op de verschillende scenario's. Moet de school dicht? In dat geval wordt er weer overgeschakeld op onderwijs op afstand. Ook hebben we scenario's klaar voor de opvang aan kinderen met ouders die in een cruciaal beroep werken. Soms zal die opvang op de school van het kind kunnen worden gehouden. Als dat niet mogelijk is, bekijken we of een andere school van Kindante in de regio de opvang kan verzorgen.
Op deze manier proberen we zo goed mogelijk te anticiperen en te handelen op verschillende scenario's op onze scholen. We begrijpen dat het niet altijd makkelijk is voor ouders als kinderen thuis moeten blijven. Maar we hopen op begrip als de situatie zich voordoet.

Update 29-9-2020 - 17.00 uur
Het kabinet heeft maandag 28 september 2020 nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In het onderwijs verandert er de komende drie weken niets. Een overzicht van de maatregelen, die dinsdag 29 september 18.00 ingaan, is terug te vinden op de website van de Rijksoverheid.
Voor Kindante betekent het dat we ons blijven houden aan de maatregelen die we al hebben opgesteld: activiteiten op scholen kunnen doorgaan indien deze worden georganiseerd met de groep kinderen en hun eigen leerkracht. Daar waar andere volwassenen nodig zijn in de begeleiding of anderszins, gaat de activiteit niet door. Oudergesprekken kunnen doorgaan, mits deze na de schooltijd worden gehouden. De voorkeur gaat echter uit naar het voeren van het gesprek via Teams. Als ouders de school binnengaan, wordt triage uitgevoerd. Ouders houden zich aan de landelijke richtlijnen, ze registreren zich bij binnenkomst en bij vertrek. We hopen van harte dat we corona voorblijven!

Update 2-6-2020 - 13.00 uur
Het kabinet heeft op 19 mei jl. bekend gemaakt, dat het basisonderwijs vanaf 8 juni onder voorwaarden weer volledig open kan gaan. Het protocol met de voorwaarden voor deze verruiming van de openstelling is nu ook beschikbaar. De Zuid-Limburgse schoolbesturen nemen een gezamenlijke bestuurlijke lijn hierin en volgen allemaal het protocol van de PO-raad en de richtlijnen van RIVM.

Volledig open naar de mogelijkheden en dat betekent maatwerk
Wij gaan dus vanaf 8 juni voor voltijd onderwijs aan alle leerlingen. Daarbij streven we naar 100% aanbod op school. Wel houden wij rekening met het niet altijd of volledig rond krijgen van de roosters door verzuim van medewerkers en gebrek aan vervangers. De maatregelen beperken onze planningsmogelijkheden. Wij zoeken zo goed als mogelijk naar passende oplossingen en bieden maatwerk naar de mogelijkheden.

Niettemin kunnen er situaties ontstaan, dat kinderen niet naar school kunnen komen en dan huiswerk mee krijgen voor thuis. In andere gevallen zal het aanbod op school worden geconcentreerd op vier dagen. Wij verwachten dat 80% aanbod op school mogelijk is. Aan noodopvang en alléén onderwijs thuis komt in ieder geval een einde. De precieze invulling van de komende periode qua onderwijs ontvangt u rechtstreeks van de school van uw kind(eren).

RIVM-richtlijnen blijven van kracht
Om verdere verspreiding van het COVID 19-virus tegen te gaan, blijft het belangrijk om de hygiënemaatregelen op te volgen, 1,5 m afstand te bewaren voor volwassenen en thuis te blijven bij klachten enz. Ouders zijn helaas nog steeds niet welkom in of rond de school. Wie op goede gronden na toestemming door de schoolleiding de school bezoekt, vult een bezoekersregister in ten behoeve van een contact- en brononderzoek door de GGD in geval van een geconstateerde besmetting.

Beroep op u
Wij begrijpen goed, dat wij weer een groot beroep op u doen en mogelijk iets extra's vragen voor de opvang van uw kind(eren). Wij rekenen op uw begrip dat corona voor iedereen grenzen stelt aan de eigen mogelijkheden. Wij spannen ons in het best haalbare te bereiken in het belang van goed onderwijs voor uw kind, voor u als ouder en voor onze medewerkers.

Update 28-5-2020 - 15.00 uur
Volgens planning zouden op woensdag 27 mei nieuwe landelijke protocollen zijn opgesteld voor de volledige heropening van de reguliere basisscholen vanaf 8 juni. Dat blijkt helaas niet te lukken, omdat de PO-Raad als opsteller van het document nog wacht op noodzakelijke informatie van het Outbreak Management Team. Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer deze informatie wel beschikbaar komt. Op basis van deze protocollen zouden we eventuele aanvullende Kindante-richtlijnen opstellen. Die volgen dan uiteraard ook zo snel mogelijk. We realiseren ons dat de tijd dringt en het erg krap wordt voor de scholen om het plan rond te krijgen én dit te communiceren met ouders en kindpartners.
Vorige week hebben we de scholen gevraagd om op 2 juni met ouder(s)/verzorger(s) te communiceren over hoe de school op 8 juni start. Die datum van 2 juni is vrijwel niet haalbaar met het weekend en Pinksteren voor de deur. En het belangrijkste: we kúnnen nog geen richtlijnen geven, omdat we het protocol van de PO-Raad af moeten wachten. En we weten nog niet wanneer dat gaat verschijnen. We realiseren ons zeker ook dat het hiermee voor ouder(s)/verzorger(s) kort dag wordt om alles te organiseren. Wij hadden dit ook graag anders gezien. We hopen dan ook op begrip voor deze situatie.

Update 23-4-2020 - 19.00 uur

Beste ouders / verzorgers,

Op dinsdag 21 april 2020 heeft het kabinet aangegeven dat de basisscholen vanaf 11 mei weer (gedeeltelijk) open gaan. De scholen in het Speciaal Basisonderwijs (SBO) en Speciaal Onderwijs (SO) gaan vanaf 11 mei weer volledig open.

Dit zal voor een deel van de ouders een opluchting zijn, zij zijn blij dat de kinderen weer naar school mogen komen en hun juf of meester en vriendjes en vriendinnetjes weer kunnen zien. Andere ouders zullen wellicht ook zorgen en vraagtekens hebben over de heropening van de scholen.
Hierbij is het voor Kindante van uiterst belang om zorg te dragen voor de veiligheid van de kinderen en haar medewerkers. Voorzorgmaatregelen voor goede hygiëne en de 1,5 meter afstand staan hierbij voorop. Hierin volgen we zoveel mogelijk het landelijk 'Protocol opstart basisscholen en Speciaal (basis) onderwijs'.

Maatwerk
Hoe het onderwijs er precies uit gaat zien vanaf 11 mei, weten we nu nog niet. De scholen gaan daar de komende tijd mee aan de slag. Het wordt maatwerk voor iedere school, afhankelijk van het onderwijs in de school en de mogelijkheden van het gebouw. Op maandag 4 mei zal de school van uw kind(eren) met u delen hoe het onderwijs er vanaf 11 mei uit gaat zien.

Bedankt
We beseffen dat de afgelopen weken voor u als ouder of verzorger veel impact hebben gehad. Wat op 11 mei vaststaat, is dat de kinderen niet allemaal tegelijk naar school komen. Zij krijgen de helft van de tijd les op school en de andere helft van de tijd krijgen ze werk mee voor thuis. Dat betekent dat er nog steeds een beroep wordt gedaan op u als ouder. De medewerkers op de scholen hebben hun uiterste best gedaan om onderwijs op afstand te bieden voor alle leerlingen. U heeft daar als ouder een grote rol en verantwoordelijkheid in (gehad). We hebben veel waardering voor de ondersteuning die u uw kind(eren) heeft geboden en de komende periode ongetwijfeld zal blijven bieden met het schoolwerk. We weten dat dit niet altijd eenvoudig is. We zijn de afgelopen periode samen heel ver gekomen en we blijven er ook de komende weken samen de schouders onder zetten.


Update 3-4-2020 - 13.00 uur
Op 31 maart 2020 heeft het kabinet aangegeven dat de noodmaatregelen worden verlengd tot en met 28 april 2020. Aangezien deze datum midden in de meivakantie valt, betekent dat dat de scholen van Kindante in ieder geval dicht blijven tot 4 mei 2020.

Wat betekent dit voor onderwijs op afstand?
Zoals elke vakantie geven we de kinderen rust om gewoon te kunnen spelen en niet met schoolwerk bezig te zijn. Dat doen we ook in deze meivakantie. Van 20 april tot 4 mei wordt er daarom géén onderwijs op afstand gegeven.

Wat betekent dit voor de opvang?
Voor ouders die beiden werken in een vitaal beroep én die echt geen andere mogelijkheden hebben om hun kinderen op te vangen, bieden wij zoals we tot nu toe gedaan hebben, in samenwerking met de kindpartners opvang tot aan de meivakantie, dus tot en met vrijdag 17 april.
In de periode van de meivakantie, dus van maandag 20 april tot en met dinsdag 28 april, wordt in samenwerking met de kinderopvang opvang aangeboden voor de kinderen van deze groep ouders.
De school van uw kind(eren) zal aan deze ouders na het weekend laten weten hoe de opvang geregeld wordt.

De week voor 28 april zal de overheid een nieuwe update geven van de Corona maatregelen. We blijven de ontwikkelingen uiteraard volgen. Wij zullen u op basis van deze update nader informeren. De school van uw kind(eren) zal u direct informeren en wij plaatsen nieuwe updates op de website van Kindante.

Update 18-3-2020 - 14.00 uur
De informatie over de maatregelen die Kindante neemt om het onderwijs voor kinderen op afstand te organiseren, wordt gedeeld door de scholen zelf.
Hetzelfde geldt voor de opvang van kinderen van ouders die daarvoor in aanmerking komen. Ook de samenwerking met andere scholen en kindpartners in de opvang van kinderen wordt door de school zelf bekend gemaakt.

Update 16-3-2020 - 16.00 uur

BURO Kindante
In verband met de recente ontwikkeling met betrekking tot het coronavirus en de maatregelen vanuit de overheid, is het Buro van Kindante per direct gesloten. Dat betekent dat geen enkele medewerker op het BURO werkt tot en met 6 april 2020. Er verandert echter niets in de manier waarop we normaal ook werken, het gebeurt alleen vanaf nu vanuit thuis. Alle helpdesks en medewerkers van het BURO zijn te bereiken via telefoon of mail. U kunt op onze website de functies, namen en emailadressen van onze BURO-medewerkers vinden.
Heeft u vragen met betrekking tot corona? Deze kunt u stellen via corona@kindante.nl.


Update 15-3-2020 - 20.00 uur

Vanmiddag om 17.30 uur heeft het kabinet bij monde van minister Slob besloten om de scholen met ingang van maandag 16 maart te sluiten tot en met 6 april. Reden hiervoor is om de verspreiding van het Corona virus zoveel mogelijk te beperken, te voorkomen dat sommige scholen wel en andere niet of maar beperkt open zijn en om ouders gerust te stellen.

We begrijpen dat deze maatregel voor onze medewerkers en voor de kinderen en ouders een grote impact heeft. We hopen op ieders begrip en op een goede samenwerking met alle betrokkenen!

Voor ouders die beiden werken in een vitaal beroep[1] én die echt geen andere mogelijkheden hebben om hun kinderen op te vangen, bieden wij opvang op school.

Wij informeren ouders zo snel mogelijk over hoe wij het onderwijs voor de kinderen de komende periode op een andere manier, op afstand, gaan organiseren.

[1] Dit zijn cruciale sectoren en beroepen: zorg / politie / leraren en schoolpersoneel / openbaar vervoer / voedselketen (supermarkten, transport, fabrikanten, boeren) / afvaldienst / brandstoftransport / kinderopvang / media en communicatie / continuïteit hulpverleningsdiensten / noodzakelijke overheidsprocessen (uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, ambassades), Bron: Rijksoverheid.nl


Update 12-3-2020 - 17.00 uur
Tijdens de persconferentie na afloop van het crisisberaad van het kabinet zijn de volgende maatregelen medegedeeld, die met onmiddellijke ingang van kracht zijn tot minimaal 31 maart. Kindante volgt deze maatregelen en de voorgestelde aanpak en adviezen van het RIVM en de GGD. We verwijzen dan ook naar de websites van het RIVM en de GGD, waar alle actuele informatie over het nieuwe coronavirus te vinden is. Nieuwe updates worden ook op onze website geplaatst.

Maatregelen
* Iedereen die ziekteverschijnselen heeft, eventueel in combinatie met koorts, wordt aangeraden thuis te blijven.
* Bel de huisarts alleen als de klachten ernstig zijn.
* Werk zo veel mogelijk thuis.
* Evenementen met meer dan 100 personen worden in het hele land afgelast.
* Beperk zo veel mogelijk bezoek aan ouderen en mensen met een verminderde weerstand.
* Ouderen en kwetsbaren worden aangeraden gezelschap en het gebruik van het openbaar vervoer te mijden.
* Zorgpersoneel wordt gevraagd alleen thuis te blijven als ze ook koorts hebben en niet naar het buitenland te reizen.
* Grootschalige hoorcolleges moeten online worden aangeboden.
* Scholen blijven open.

Evenementen waarbij de school betrokken is
Voor elke school geldt het volgende: overweeg tijdig aan welk evenement de school organisator of waarvan de school deelnemer is (ook met minder dan 100 personen) en besluit of deelname of doorgang van de activiteit in deze fase noodzakelijk is. Neem tijdig een besluit en communiceer met alle betrokkenen.

In contact gekomen met een besmet persoon?
Medewerkers, ouders en kinderen van de school kunnen in een situatie terecht komen waarbij zij in aanraking komen met iemand waarvan achteraf blijkt dat er sprake kan zijn van besmetting met het coronavirus. De handelswijze is dan als volgt:
Op het moment dat een medewerker of een kind in direct contact is geweest met een besmet persoon geldt dat de medewerker of het kind geacht wordt thuis te blijven, ook als er geen klachten zijn, totdat met zekerheid kan worden vastgesteld dat er geen sprake is van besmetting. Het dringende advies in dat geval is contact op te nemen met de GGD voor verder advies. Verzoek is om dit meteen te melden bij de directie van de school. Terugkeer van de leerling of medewerker kan pas plaatsvinden na telefonisch contact met de directeur van de school.


Update 6-3-2020 - 11.00 uur
Aanstaande zondag 8 maart staat in Sittard, waar een aantal Kindante scholen zijn gevestigd, de uitgestelde carnavalsoptocht gepland, zowel de "Kènjer- als de "Grote Optoch". Gezien de huidige stand van zaken met een explosieve uitbreiding van ziektegevallen van het coronavirus, heeft Kindante besloten om een negatief advies af te geven aan haar scholen voor deelname aan de uitgestelde kinderoptocht in Sittard.
Ook in Stein is er een optocht gepland.
Gezien de kleinschaligheid van deze optocht (in vergelijking met die van Sittard) en de regio (niet grenzend aan kreis Heinsberg) geldt het negatieve advies enkel voor Sittard.Update 3-3-2020 - 12.00 uur
Kindante volgt hierin de voorgestelde aanpak en adviezen van het RIVM [Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu], dat op landelijk en internationaal niveau de regie hierin heeft en de GGD. We verwijzen dan ook naar de websites van de RIVM en de GGD (Zuid-Limburg), waar alle actuele informatie over het nieuwe coronavirus te vinden is.

Advies RIVM:
Op dit moment zijn er géén specifieke adviezen anders dan die gelden bij alle virussen, die griep of verkoudheid kunnen geven. [was je handen regelmatig - hoest en nies in de binnenkant van je elleboog - gebruik papieren zakdoeken].

Adviezen GGD (Zuid-Limburg) voor scholen en kinderdagverblijven:

In Nederland is het advies van het RIVM om gewoon naar school en kinderopvang te komen als de medewerkers en kinderen geen klachten hebben. Echter, indien er sprake is van stevige luchtwegklachten, hoesten en/of benauwdheid, is het advies om voor de zekerheid thuis te blijven en om telefonisch contact op te nemen met hun huisarts. De huisarts overlegt met de GGD of het nodig is om onderzoek naar COVID-19 te laten plaatsvinden.
 • Leerlingen en /of medewerkers die wonen in een gebied waar het coronavirus is vastgesteld zoals de regio Selfkant / kreis Heinsberg:
  In de Kreis Heinsberg zijn tot 6 maart alle scholen en kinderdagverblijven dicht om verdere verspreiding te voorkomen. Leerlingen en/of medewerkers die in Duitsland wonen en geen gezondheidsklachten hebben, kunnen gewoon naar school komen.
 • Terugkerende leerlingen/medewerkers uit andere gebieden:
  Medewerkers en/of kinderen die recent in gebieden* zijn geweest waar uitgebreide verspreiding is en die klachten hebben (Koorts (38 graden), luchtwegklachten, hoestklachten en/of benauwdheid) worden verzocht om thuis te blijven en om telefonisch contact op te nemen met hun huisarts. De huisarts overlegt met de GGD of het nodig is om onderzoek naar COVID-19 te laten plaatsvinden.
*- China (inclusief Hong Kong, Macau en Taiwan) - Singapore - Zuid-Korea - Iran - Italië: de gemeenten Codogno, Sesto Cremonese, Pizzighettone, Soresina, Sesto S.G., Pieve Porto Morone, Casalpusterlengo, Castiglione d'Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo en San Fiorana (regio Lombardije) en V'o Euganeo, Mira (regio Veneto) - kreis Heinsberg.

Met de informatie van dit moment zijn onze scholen dus gewoon open. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen in het geval er andere maatregelen nodig of wenselijk zijn, de betrokken partijen hiervan direct op de hoogte stellen. Uiteraard hopen wij dat verdere verspreiding kan worden tegengegaan. Er is geen reden voor grote bezorgdheid of paniek. Nederland en ook de ons omringende landen hebben een goed functionerend stelsel om besmettingsziekten adequaat aan te pakken en verdere verspreiding zo veel mogelijk te voorkomen en in geval van besmetting is er in voldoende mate goed toegeruste gezondheidszorg beschikbaar.

Terug
Print