De kern van ons HR-beleid, interview met Peter Lemmens en Odette Albers

07 oktober 2020
Hoe geven we bij Kindante vorm aan de strategische samenwerking tussen bestuur en HR? Door voortdurend de vertaalslag te maken van de onderwijskundige missie en visie naar wat dit betekent voor werkgeverschap. "We vragen ons steeds af of we de goede dingen doen voor de toekomst van kinderen. Dit kan alleen door ook een passend leer- en ontwikkelklimaat te bieden aan onze medewerkers." Goed leiderschap en eigen regie van medewerkers vormen de kern van ons HR-beleid. Op de website samen slimmer PO, een initiatief van de PO-Raad kun je een mooi artikel hierover lezen, waarin Odette Albers, hoofd HR en Peter Lemmens, voorzitter College van Bestuur, uitleg geven over onze visie en onze aanpak.

https://www.samenslimmerpo.nl/artikel/goed-leiderschap-en-eigen-regie-van-medewerkers-als-kern-van-hr-beleid
Terug
Print