Gelijke Kansen Alliantie – KC Sittard en de Talentenschool voorloper van de Rijke Schooldag

We zijn trots te kunnen vertellen dat KC Sittard en de Talentenschool zijn verkozen tot landelijke voorloper van de Rijke Schooldag van de Gelijke Kansen Alliantie! Een prachtig initiatief dat als doel heeft om kansengelijkheid te bevorderen. Een initiatief waar heel veel kinderen baat bij hebben om zich volop te kunnen ontwikkelen.

Rijke Schooldag

Doel van het initiatief voor de Rijke Schooldag is om binnen het programma School en Omgeving de komende drie jaar, samen met de 44 andere landelijke voorlopers, kennis op te bouwen, te delen en onderzoek te doen, om te komen tot een duurzame, structurele opzet van een rijke schooldag voor alle leerlingen die dit nodig hebben. Voor schooljaar 2022-2023 stelt de overheid voor elk voorloperstraject € 586.000, – ter beschikking. Een stevige financiële impuls dus voor onze lokale alliantie met de werktitel “Talentontwikkeling in de Westelijke Mijnstreek”.

Talentontwikkeling als verbindende factor

KC Sittard en de Talentenschool, waar kinderen van de Blinker, SBO het Mozaïek en OBS de Duizendpoot locatie Lindenheuvel aan deelnemen, bieden nu al extra activiteiten op of rond de school aan. Deze zijn gericht op een passend verbreed aanbod aan kinderen met als verbindende factor de talentonwikkeling van kinderen die opgroeien in een omgeving waar kansen minder vanzelfsprekend zijn. Het verbrede aanbod geeft kinderen de kans kennis te maken met een wereld waar ze normaal vanuit de thuissituatie niet mee in aanraking komen en/of in gestimuleerd worden. Hierbij worden gelijke kansen voor alle kinderen gecreëerd, zodat ook deze kinderen zich met hun kennis en vaardigheden kunnen (blijven) ontwikkelen en duurzaam verbinden met de regio.

Dat gebeurt in nauwe samenwerking met MIK & PIW Groep en de gemeente Sittard-Geleen.

Aanpak voorloperstraject

Tijdens dit voorloperstraject worden de activiteiten die de scholen aanbieden doorontwikkeld, uitgebreid en aan meer (groepen) leerlingen op andere scholen aangeboden. Binnen het programma wordt gewerkt met een lerende aanpak, zodat werkzame elementen kunnen worden opgeschaald met behoud van kwaliteit. Hierdoor kunnen in de toekomst dus nog veel meer leerlingen gebruik maken van activiteiten.

Intensieve samenwerking

Kindante, MIK & PIW Groep en de gemeente Sittard-Geleen verheugen zich op de nog intensievere samenwerking op dit terrein van kansengelijkheid. Vanuit de Talentenschool en Kindcentrum Sittard gaan we gezamenlijk de mooie bestaande initiatieven verdiepen, versterken en uitbreiden, zodat steeds meer kinderen in onze regio zich ten volle kunnen ontwikkelen.

Wil je meer lezen over dit initiatief? Kijk dan op www.gelijke-kansen.nl

Meer berichten lezen

Vorige
Volgende