Kinderen maken kennis met nieuwe technologieën: OPENING DOE-LAB

Vandaag was het zover: het Doe-Lab op het DaCapo College kon eindelijk geopend worden! In nauwe samenwerking met Kindante is deze leerplek ingericht voor basisschoolleerlingen die willen kennismaken met nieuwe technologieën zoals programmeren en coderen, van robotjes bouwen tot en met 3D-printen. Het belangrijkste werkwoord is: DOEN, vandaar de naam Doe-Lab. Het initiatief wordt ondersteund door Sterk Techniek Onderwijs (STO), Westelijke Mijnstreek. Ook wordt er een verbinding gemaakt met STEAM Limburg.

Bewustwording
Kinderen van nu groeien op in een maatschappij waar technologie een belangrijke rol speelt. Het gaat niet alleen om kennismaken met technologie maar ook bewustwording is belangrijk. De projectgerichte aanpak, gecombineerd met onderzoekend leren, bereidt kinderen voor op nieuwe didactiek die in het vervolgonderwijs steeds belangrijker wordt.
Steeds meer basisschoolleerlingen komen in aanraking met Wetenschap & Technologie en het eraan gekoppelde didactische leerproces van Onderzoekend & Ontwerpend leren (O&O).

Aan de slag
Leerlingen komen echter niet of onvoldoende toe aan het belangrijkste deel van de O&O cyclus, namelijk het onderzoeken, maken, testen en verbeteren van een product in de praktijk. Dit komt doordat er onvoldoende faciliteiten voor aanwezig zijn binnen de schoolpraktijk. Er is een gebrek aan ruimte, middelen en kennis, waardoor ook dit onderdeel nog te weinig belicht wordt vanuit het daadwerkelijk DOEN, samen aan de slag gaan.

Win-win
Op het DaCapo College zijn deze voorzieningen wél aanwezig. Daar komt als voordeel bij dat de basisschoolleerlingen al eens binnen lopen op een school voor voortgezet onderwijs. Een vervolgstap kan zijn dat vo-leerlingen, mbo en hbo-studenten kunnen assisteren bij het uitvoeren van de opdrachten. Het vo heeft het netwerk om dit te regelen. Overigens maken leerlingen van het vo ook gebruik van de voorzieningen van het Doe-Lab. Ook het bedrijfsleven heeft een vaste plek (Kathedraal) in de school waar de kinderen terecht kunnen met hun onderzoeksvragen.

Kortom: een absolute win-win situatie voor iedereen!

Meer berichten lezen

Vorige
Volgende