Kindermishandeling : Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Gemiddeld zit in elke schoolklas één kind dat slachtoffer is van mishandeling. Dat is er één te veel. Samen hebben we de verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. Maar hoe doe je dat? In de week tegen Kindermishandeling (14 t/m 20 november) wordt hier expliciet aandacht voor gevraagd. Ook binnen Kindante. Alleen houdt het belang van aandacht voor dit onderwerp natuurlijk niet op na deze week! Daarom zet Kindante in op een structurele aanpak voor bewustwording, preventie en vroegtijdige signalering van kindermishandeling.

André Nijboer heeft als interne Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling van Kindante een sleutelrol in deze structurele aanpak. “Doel is dat er continu aandacht voor is, zodat het uiteindelijk volledig ingebakken is bij onze medewerkers. Mijn taak is om het vuur te laten branden binnen Kindante over dit onderwerp. Het opleiden van medewerkers tot Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling en Huiselijk Geweld, zodat we per cluster twee Aandachtsfunctionarissen beschikbaar hebben, is een belangrijke stap om kindermishandeling te signaleren, te melden en de juiste stappen te doorlopen. Daarnaast organiseerden we op 14 november een bijeenkomst voor medewerkers waarin voorlichting werd gegeven over signalen kindermishandeling. Daar kwam Naomy Rojnik, zelf helaas ervaringsdeskundige, aan het woord. Ze vertelde haar ingrijpende en sterke verhaal. Zij heeft de CARE-FREE app ontwikkeld; een app over kindermishandeling voor jongeren van 10 jaar en ouder.”

Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

Dertien Intern Begeleiders (IB’er) van onze scholen hebben de opleiding tot Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (AFKM/HGW) gevolgd. Twee van hen zijn Luvic Suylen (IB’er op KC de Eik) en Carlijn Broeren (IB’er KC Bonjour!). “We zijn pas net klaar met de driedaagse opleiding, dus kunnen nog niet veel vertellen over de praktijk”, leggen Luvic en Carlijn uit. “Maar we kunnen wél vertellen dat het enorm belangrijk is dat we dit binnen Kindante goed hebben weggezet. Er is een Plan van Aanpak opgesteld hoe we collega’s gaan meenemen, hoe de procedure gaat en over het documenteren van de meldcode.”

Juiste doen op juiste moment

“Als IB’er ben je al bekend met de meldcode, maar door deze opleiding kunnen we gerichter collega’s coachen en sturen. We hebben veel praktijkvoorbeelden geoefend, echt realistische voorbeelden. Als je beseft dat een op de 30 kinderen hiermee in aanraking komt, weet je dus dat het ook bij ons voorkomt. Nu zit er echt een plan achter, een structuur, zodat we het juiste kunnen doen op het juiste moment.”

Doorvragen

“Een aantal taken heb je als IB’er al, maar nu hebben we een verdiepingsslag gemaakt. We weten inhoudelijk meer en door de voorbeelden die we hebben geoefend, pikken we signalen op waar we voorheen waarschijnlijk overheen keken. We hebben ook geleerd om te blijven doorvragen en niet meteen naar een oplossing te grijpen. Het zijn vaak gevoelige gesprekken; doorvragen is de sleutel.”

Uitrollen

Carlijn: “Ik vond het zelf heel fijn om dit met collega’s van Kindante te doen. Door samen de cursus te volgen hebben we binnen Kindante een netwerk, waardoor we elkaar snel weten te vinden.”

“Het is echt goed, noodzakelijk zelfs, dat dit is opgepakt. Het wordt nu de taak om dit goed uit te rollen op alle scholen en het onder de aandacht te brengen en te houden. Dat medewerkers weten dat ze dit niet alleen hoeven te doen. Dat ze moeten signaleren en vervolgens ondersteund worden door ons. Dan kunnen we ons doel echt bereiken: dat kinderen in veiligheid thuis opgroeien”, besluit Luvic.

WANT ALLEEN DOOR HET ER REGELMATIG SAMEN OVER TE HEBBEN,

WORDEN WE STERKER EN ZIEN WE SIGNALEN

 

Aandachtsfunctionarissen Kindante

Cluster Beek: Babette Smeets, Esther Waltmans-Brassé

Cluster Echt-Susteren: Yvonne Bormans, Riana Steinschuld

Cluster Stein: Carlijn Broeren, Lianne Vinke

Cluster Stratospheros: Marion Eijkenboom, Wendy Theunissen, Madeleine Hoedemakers-Borgharts, Riana Steinschuld, Karin van Schendel

Cluster Windraak: Linda Toussaint, Moniek Wolffs

Wil je meer weten over het takenprofiel van de Aandachtsfunctionaris? Kijk dan hier !

CARE-FREE app

De gratis én anonieme app CARE-FREE is ontwikkeld voor en door jongeren in de leeftijd van 10-18 jaar en ouder. De app CARE-FREE geeft informatie over kindermishandeling en wat je kunt doen als je je zorgen maakt over jezelf of een ander. Soms zijn er situaties waar een jongere zich niet prettig bij voelt en waarbij er sprake is van kindermishandeling. Wanneer je niet beter weet denk je dat deze situaties normaal zijn. De app CARE-FREE is ontwikkeld om jongeren een hulpmiddel aan te bieden om informatie op te zoeken en tips te geven hoe ze dit bespreekbaar kunnen maken met een bekende, iemand die je vertrouwt en als nodig een hulpverlener.

Installeer deze app als medewerker van Kindante én stimuleer onze leerlingen in de groepen 6 t/m 8 (die uiteraard een telefoon hebben) om de app te downloaden. Samen kunnen we kindermishandeling dan beter signaleren en bespreekbaar maken! De app kun je hier downloaden: Care-Free | Zorgeloos opgroeien

Meer berichten lezen

Vorige
Volgende