Nederlands als tweede taal

Inleiding

Bij scholen van Kindante worden regelmatig kinderen aangemeld die niet of nauwelijks in het Nederlands aanspreekbaar zijn en geen Nederlands spreken. Deze kinderen zijn het beste gebaat met NT2-Onderwijs. NT2 staat voor Nederlands als Tweede Taal.

Onze locaties voor NT2-onderwijs

Kindante heeft drie locaties waar anderstaligen terecht kunnen voor specifiek NT2-onderwijs:

  • OBS De Driepas in Echt
  • BS Petrus Canisius in Puth
  • KC Sittard

Deze scholen hebben veel expertise opgebouwd op het gebied van onderwijs aan anderstaligen. Kindante hanteert dan ook beleid dat kinderen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen, op andere Kindantescholen worden aangemeld, worden doorverwezen naar een van deze drie scholen.

Leerlingen zitten altijd tijdelijk in een NT2- klas, na een intensief taalbad van meestal maximaal een jaar stromen zij uit naar een reguliere basisschool in de buurt. Daarbij is meestal wel nazorg nodig.

Meer info

Neem contact met ons op voor meer informatie

Heb je een vraag, opmerkingen of wil je van gedachten wisselen?

​Neem contact met ons op en laat ons weten wat we voor je kunnen doen​

Contact Form - Default