Onderwijs en Zorg

Inleiding

Onderwijs is in beweging. Kindante is in beweging. Maar hoezeer Kindante ook verandert, een ding blijft zeker hetzelfde: het kind staat voorop!

We gaan op zoek naar invulling van verbindingen tussen onderwijs, (jeugd)zorg en (kind)partners. We gaan de doelgroeparrangementen onderwijs-(jeugd)zorg in het (V)SO en SBO verbreden en de samenwerking tussen BAO en SO/SBO uitbreiden met als doel inclusief onderwijs.

Dit doen we omdat ieder kind het recht heeft om zich maximaal te ontwikkelen op een manier die bij hem of haar past.