Cultuureducatie

Kijk met glinsterende ogen naar de wereld om je heen omdat de grootste geheimen altijd verborgen zijn op de meest onwaarschijnlijke plaatsen. Zij die geloven in magie, zullen haar vinden (vrije aanpassing Roald Dahl).

Kinderen worden geboren met een natuurlijke nieuwsgierigheid. Door het stellen van verwonderingsvragen zoeken ze naar antwoorden op het waarom, hoe en wat m.b.t. leven en leren. Cultuureducatie draagt bij aan een ontwikkeling van je persoonlijkheid en van je persoonlijkheid in relatie met mensen, omgeving en wereld door een innerlijke beleving te raken. Om begrip te kunnen hebben van de huidige samenleving heb je kennis van de culturele achtergronden nodig. Wil je kunnen participeren in de toekomstige wereld dan heb je vaardigheden nodig die daar bij passen zoals creativiteit, samenwerken, kritisch denken, sociale-en culturele vaardigheden, ICT-geletterdheid, probleem oplossend vermogen, communiceren en zelfregulatie. Via verbinding, verdieping en verbreding met de andere vak- en vormingsgebieden is Cultuureducatie een magisch middel om de totale ontwikkeling van kinderen richting te geven en ruimte te bieden. Werkwoorden als dromen, wensen, delen en doen krijgen naast kunnen, kennen, zullen en willen inhoud.

Cultuureducatie zet dans, muziek, literatuur, theater, beeldende vorming, museumbezoek, enz. in om ogen glinsterend te houden zodat geheimen ontdekt worden.
Op verschillende scholen van Kindante wordt cultuureducatie in het lesaanbod ingezet. Kindante werkt samen binnen SIEN m.b.t. Sien-labs en Co-creaties en verkrijgt subsidie vanuit Flankerend Beleid van het Fonds voor Cultuurparticipatie.
Terug
Print