Bewegen en motoriek

Kindante wil kinderen helpen ontdekken en stimuleren om hun talenten te ontwikkelen. We willen hen ondersteunen om deze talenten op de juiste manier in te zetten, nu én later. De talenten zien wij als basis voor hun jeugdige ontwikkeling.
"Sport en bewegen" is een van deze talentgebieden. Hoe we "sport en bewegen" binnen het onderwijs inpassen verschilt. Iedere school past het thema in, zoals dat binnen haar eigen organisatie en haar eigen omgeving past. Een terugkerend element is de samenwerking met externe organisaties, denk aan sportverenigingen, gemeenten, sportstichtingen of sportbedrijven. Op wetenschappelijk gebied zien we in toenemende mate relaties tussen fysieke activiteit en schoolprestaties. Sport en beweging is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs en dit gaat verder dan alleen de gymles en het gymlokaal.
Terug
Print