STEM-II

Het STEM-II* project is een breed samenwerkingsproject op het gebied van wetenschap en technologie in het primair onderwijs. Dit project is gestart met pilot bij Kindante en wordt uitgevoerd door 7 schoolbesturen in Zuid-Limburg: Adelante, Innovo, Kindante (penvoerder), kom Leren, Mosa Lira, Movare en Triade.
Kijk voor meer informatie ook eens op: www.stem-2-limburg.nl

Financiering project:
Provincie Limburg, Limburg Economic Development (LED), platform WTE "Kiezen voor Technologie" en Rabobank plus een bijdrage van alle participerende scholen.

STEM-II bestaat uit een 4-jarig traject (adoptie-, implementatie- en borgingsfase) en is na 1 jaar concrete invoering op een 40-tal basisscholen op "stoom". De methodiek van "het onderzoekend leren" (het 7 stappenplan van Onderzoekend Leren) zorgt er voor dat kinderen čn leerkrachten op een andere manier leren kijken naar les- en leerinhouden (onderwijs-innovatie). Door gebruik te maken van externe, gespecialiseerde lesaanbieders, kenniscentra en opleidingstrajecten worden scholen meegenomen in het leerproces. Het doel is te komen tot een geďntegreerd WT&S**-lesaanbod dat door de eigen leerkracht wordt gegeven, met eigen middelen betaald wordt en een plek krijgt in het dagelijkse onderwijsaanbod.

Het gaat er bij STEM-II niet per definitie om dat leerlingen zich louter technische vaardigheden eigen maken of "pure" technische kennis verwerven. We leren kinderen en leerkrachten met een nieuwsgierige blik en open mind te kijken naar de hun omringende wereld. Hierbij stimuleren we een onderzoekende en ontwerpende leerhouding steeds in relatie met de omringende samenleving/maatschappij. De samenwerking met het Voortgezet Onderwijs is van belang voor een doorlopende leerlijn naar het vervolgonderwijs en de samenwerking met het bedrijfsleven is van belang om scholen en bedrijven van elkaar te laten leren in echte praktijkgerichte contexten.

We weten niet hoe de wereld er over 5/ 10 jaar uitziet. Wel weten we dat er enorme technocratische ontwikkelingen gaan plaatsvinden. Algemene leer-en denkvaardigheden (de zogenaamde 21e eeuws vaardigheden) en specifieke talenten en vaardigheden geven kinderen*** tools om de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden.

* STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics

** WT&S staat voor Wetenschap, Technologie en Samenleving.

*** Alle, ook sluimerende, minder zichtbare talenten van kinderen zouden hierin tot uiting moeten komen.
We denken hierbij aan het ontwikkelen van zang-, knutsel-, muziek- en sporttalenten.
Het integreren van de pijler kunst, cultureel erfgoed, creatieve vakken en sport heeft er inmiddels toe geleid
dat we de naam van STEM-II steeds vaker vervangen door de projectnaam "STEAM"
waarbij de A staat voor Art.
Terug
Print