Sociale veiligheid

Scholen zijn verplicht om een veiligheidsplan te hebben. Een onderdeel van dit plan kan het pestprotocol zijn. In dit protocol wordt doorgaans vermeld hoe de school pestgedrag signaleert en aanpakt. Door het pestprotocol te volgen ontstaat een samenwerking tussen alle betrokkenen om pesten te voorkomen of op te lossen.

Het anti-pestprotocol is weliswaar niet verplicht, maar de school is wel verplicht een inspanning te leveren om sociale veiligheid en pesten op de school aan te pakken. Een goed pestprotocol geeft kinderen, leerkrachten en ouders duidelijkheid over hoe gehandeld wordt wanneer er gepest wordt. Door het protocol te volgen ontstaat een samenwerking tussen leerkracht, pester, gepeste, overige klasgenoten en ouders. Deze vorm van samenwerken wordt ook wel de vijfsporenaanpak genoemd. Daarbij worden gebeurtenissen die te maken hebben met de pestsituatie vastgelegd, zodat het verloop gevolgd kan worden. Hierdoor ontstaat helderheid voor alle partijen.

Het feit dat de school er beleid op gemaakt heeft, geeft aan dat de school onderkent dat pesten een probleem is en dat het niet gedoogd wordt. Wanneer de school vervolgens direct optreedt indien er sprake is van pesten, is dat een duidelijk signaal van de school naar de leerlingen en ouders. De veiligheidsbeleving van de leerlingen zal hierdoor dan ook toenemen.

Een pestprotocol ziet er per school anders uit. Het is ook verstandig om als school een eigen uniek pestprotocol te maken. Iedere school is immers anders en daardoor zal de invulling van het pestprotocol ook anders zijn.
Terug
Print