Kenniskringen

In sinds een aantal jaar zijn er Kindante Kenniskringen actief. Centraal staat het school-overstijgend leren van en met elkaar. Aanvankelijk had een expert een initiŽrende en aansturende rol, inmiddels werken we samen aan een regierol voor alle deelnemers. Iedereen heeft immers iets in te brengen, te delen, te ontwikkelen of te verdiepen.
Wat is de essentie van de Kindante Kenniskringen?
Kindante moedigt al haar medewerkers aan zich professioneel te ontwikkelen. Talentontwikkeling geldt voor ons allemaal. En bij onze professionalisering staat uiteraard het kind voorop! We kunnen delen waar we trots op zijn en elkaar verrijken. We kunnen leren van elkaars kennis, ervaringen, ontdekkingen, reflecties en soms ook worstelingen.
We kijken bij elkaar in de keuken. Dat 'wat werkt' kan zich als een olievlek verspreiden. We zijn in staat om ons denken en handelen te verbinden met de visie van Kindante, onze gezamenlijke visie.
Binnen Kindante functioneert de Kenniskring ICT al enige jaren op deze manier. Deelname aan kenniskringen is een onderdeel van je deskundigheidsbevordering.

Welke kenniskringen?
Vanaf schooljaar 2019|2020 kun je deelnemen aan de volgende kenniskringen:
 • Startende leerkrachten (nieuw)
 • Samen bouwen aan een Kindcentrum (nieuw)
 • Sociale Veiligheid
 • Focus op je groep
 • De gedragsspecialist in actie
 • Het Jonge Kind
 • CoŲperatieve leerstrategieŽn
 • Nederlands aan anderstaligen (NT2) nŠ het taalbad
 • Leesinspiratie
 • (Hoog)begaafdheid
 • Rekenen (delen = vermenigvuldigen)

Hoe werkt het?
Je schrijft je in voor de bijeenkomsten in het schooljaar 2019|2020. Neem je al deel aan ťťn van de kenniskringen, meld je dan toch opnieuw aan. Aanmelden kon tot uiterlijk 3 juli 2019. Klik hier om je in te schrijven.
 • Kenniskringen lopen in principe door, ook na afloop van een schooljaar.
 • Uiteraard overleg je met je leidinggevende over je deelname aan een kenniskring.
 • Je deelname wordt opgenomen in je normjaartaak en in de professionaliseringsagenda van de school.
NB. Deelname aan een kenniskring is niet vrijblijvend. Daarom de dringende oproep om bij aanmelding de geplande bijeenkomsten en data goed af te stemmen binnen de eigen organisatie. Met de aanmelding gaan we ervanuit dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent.


Doelgroep: leerkrachten, klassenassistenten, intern begeleiders, directeuren van alle Kindante-scholen.
Bekostiging: er zijn voor deelnemers vanuit Kindante geen kosten (meer) verbonden aan deelname aan de kenniskringen. De Kenniskringhouders informeren jullie (na aanmelding) op welke locaties de Kenniskringen worden gehouden.

Meer informatie? Stuur een mail naar Marika de Bruijn (inhoudelijk): m.debruijn@kindante.nl of Anne-Marie Nieskens (aanmelding en praktisch): a.nieskens@kindante.nl

DATA OP EEN RIJTJE
KENNISKRING 1ste BIJEENKOMST 2de BIJEENKOMST 3de BIJEENKOMST 4de BIJEENKOMST 5de BIJEENKOMST 6de BIJEENKOMST
Startende leerkrachten
Danny Savelkoul
Carla Bergmans
Ma. 16 sept. 2019
16.00-18.00 uur
Intervisie
Ma. 28 okt. 2019 16.00-18.00 uur
Thema
Ma.13 jan. 2020
16.00-18.00 uur
Intervisie
Ma. 9 mrt. 2020
16.00-18.00 uur
Thema
Ma 6 april 2020
16.00-18.00 uur
Intervisie
Ma. 8 juni 2019
16.00-18.00 uur
Thema
Kindcentrum
Miriam Bronckers
Di. 17 sept. 2019
19.00- 21.00 uur
Di. 26 nov. 2019
19.00- 21.00 uur
Di. 18 febr. 2020
19.00- 21.00 uur
Di. 19 mei 2020
19.00- 21.00 uur
n.v.t. n.v.t
Sociale Veiligheid
Thijs Ringens
Roger Kraanen
Wo. 9 okt. 2019
13.30-15.30 uur
Wo. 15 jan. 2020
13.30-15.30 uur
Wo. 15 april 2020
13.30-15.30 uur
n.v.t. n.v.t. n.v.t
Focus op je groep
Sandra op t Veld
Rianne Meurders
Do. 29 aug. 2019
16.00-18.00 uur
Do. 24 okt. 2019
16.00-18.00 uur
Do. 16 ja. 2020
16.00- 18.00 uur
Do. 12 maart 2020
16.00-18.00 uur
n.v.t. n.v.t.
Gedragsspecialist
in actie
Marielle Schmeits
Daniella Titulaer
Wo. 30 okt. 2019
14.00-16.00 uur
Wo. 15 jan. 2020
14.00-16.00 uur
Wo. 13 mei 2020
14.00-16.00 uur
n.v.t. n.v.t. n.v.t
CoŲperatieve leerstrategieŽn
Amelie van Romondt
Wo. 30 okt. 2019 19.30- 21.45 uur Wo. 22 jan. 2020 19.30-21.45 uur Wo. 15 april 2020
19.30-21.45 uur
n.v.t. n.v.t. n.v.t
Het Jonge Kind
Inez Cuijpers
Marjo van Grunsven
Wo. 9 okt. 2019 13.30-16.30 uur Wo. 12 febr. 2020 13.30-16.30 uur Wo. 10 juni 2020
13.30-16.30 uur
n.v.t. n.v.t. n.v.t
Nederlands aan anderstaligen (NT2)
Linda Toussaint
Esther Niels
Ma. 21 okt. 2019 16.00- 17.30 uur Ma. 13 jan. 2020 16.00-17.30 uur Ma. 18 mei 2020
16.00-17.30 uur
n.v.t. n.v.t. n.v.t
Leesinspiratie
Marly Philipsen
Marieke Baselmans
Di. 10 sept. 2019 19.00 -20.30 uur
Kinderboekenweek
Di. 7 jan. 2020
19.00- 20.30 uur
Voorleesdagen
di. 14 april 2020
19.00- 20.30 uur
Vakantielezen
n.v.t. n.v.t. n.v.t
Hoogbegaafdheid
Carlijn Broeren
Astrid Henssen
Do. 26 sept. 2019
16.00-18.00 uur
Do. 9 jan. 2020
16.00-18.00 uur
Do. 14 mei 2020
16.00-18.00 uur
n.v.t. n.v.t. n.v.t
Rekenen/delen=
vermenigvuldigen
Esther Maessen
Desiree van Diest
Do. 14 nov. 2019 16.00-18.00 uur Do. 12 mrt. 2020 16.00-18.00 uur Do. 14 mei 2020
16.00-18.00 uur
n.v.t. n.v.t. n.v.t

Klik hier om je in te schrijven!

Terug
Print