Kenniskringen

Aanmelden kan tot 1 september 2020!

Sinds een aantal jaar zijn er Kindante Kenniskringen actief. Centraal staat het schooloverstijgend leren van en met elkaar. Aanvankelijk had een expert een initiërende en aansturende rol, inmiddels werken we samen aan een regierol voor alle deelnemers. Iedereen heeft immers iets in te brengen, te delen, te ontwikkelen of te verdiepen.
Wat is de essentie van de Kindante Kenniskringen?
Kindante moedigt al haar medewerkers aan zich professioneel te ontwikkelen. Talentontwikkeling geldt voor ons allemaal. En bij onze professionalisering staat uiteraard het kind voorop! We kunnen delen waar we trots op zijn en elkaar verrijken. We kunnen leren van elkaars kennis, ervaringen, ontdekkingen, reflecties en soms ook worstelingen.
We kijken bij elkaar in de keuken. Dat 'wat werkt' kan zich als een olievlek verspreiden. We zijn in staat om ons denken en handelen te verbinden met de visie van Kindante, onze gezamenlijke visie. Deelname aan kenniskringen is een onderdeel van je deskundigheidsbevordering.

Welke kenniskringen?
Vanaf schooljaar 2020|2021 kun je deelnemen aan de volgende kenniskringen:
 • Startende leerkrachten
 • Samen bouwen aan een Kindcentrum
 • Sociale Veiligheid
 • Focus op je groep
 • De gedragsspecialist in actie
 • Het Jonge Kind
 • Leesinspiratie
 • (Hoog)begaafdheid
 • Rekenen (delen = vermenigvuldigen)
 • Onderzoekend en ontwerpend leren

Hoe werkt het?
Je schrijft je in voor de bijeenkomsten in het schooljaar 2020|2021. Neem je al deel aan één van de kenniskringen, meld je dan toch opnieuw aan. Aanmelden kan na overleg met je leidinggevende tot uiterlijk 7 september 2020 via deze link.

Kenniskringen lopen in principe door, ook na afloop van een schooljaar.
 • Uiteraard overleg je met je leidinggevende over je deelname aan een kenniskring.
 • Je deelname wordt opgenomen in je normjaartaak en in de professionaliseringsagenda van de school.
NB. Deelname aan een kenniskring is niet vrijblijvend. Daarom de dringende oproep om bij aanmelding de geplande bijeenkomsten en data goed af te stemmen binnen de eigen organisatie. Met de aanmelding gaan we ervanuit dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent.


Doelgroep: alle Kindante-medewerkers.
Bekostiging: er zijn voor deelnemers vanuit Kindante geen kosten verbonden aan deelname aan de kenniskringen. De Kenniskringhouders informeren jullie (na aanmelding) op welke locaties de Kenniskringen worden gehouden.

Meer informatie? Stuur een mail naar Marika de Bruijn (inhoudelijk): m.debruijn@kindante.nl of Anne-Marie Nieskens (aanmelding en praktisch): a.nieskens@kindante.nl


DATA OP EEN RIJTJE
KENNISKRING 1ste BIJEENKOMST 2de BIJEENKOMST 3de BIJEENKOMST 4de BIJEENKOMST
Startende leerkrachten
Danny Savelkoul
Carla Bergmans
Ma. 28 sept. 2020
16.00 - 18.00 uur
Ma. 23 nov. 2020
16.00 - 18.00
Ma. 8 febr. 2021
16.00 - 18.00
Ma. 31 mei 2021
16.00 - 18.00
Kindcentrum
Miriam Bronckers
Di 22 sept. 2020
19.00 - 21.00 uur
Do 19 nov. 2020
19.00 - 21.00 uur
Ma 1 mrt. 2021
19.00 - 21.00 uur
Di 25 mei 2021
19.00 - 21.00 uur
O&O
Andre Nijboer
Dennis Sevriens
Wo. 4 nov. 2020
14.00 - 16.00 uur
Wo. 3 mrt. 2021
14.00 - 16.00 uur
Wo 19 mei 2021
14.00 - 16.00 uur
n.v.t.
Sociale Veiligheid
Roger Kraanen
Wo. 28 okt. 2020
13.30 - 15.30 uur
Wo. 20 jan. 2021
13.30 - 15.30 uur
Wo. 14 april 2021
13.30 - 15.30 uur
n.v.t.
Focus op je groep
Sandra op t Veld
Rianne Meurders
Do. 5 nov. 2020
16.00 - 18.00 uur
Do. 25 febr. 2021
16.00 - 18.00
Do. 22 april 2021
16.00 - 18.00
n.v.t.
Gedragsspecialist in actie
Marielle Schmeits
Daniella Titulaer
Wo. 14 okt. 2020
14.00 - 16.00 uur
Wo. 3 mrt. 2021
14.00 - 16.00 uur
Wo. 19 mei 2021
14.00 - 16.00 uur
n.v.t.
Het Jonge Kind
Inez Cuijpers
Marjo van Grunsven
Wo. 28 okt. 2020 14.00 - 16.00 uur Wo. 20 jan. 2021
14.00 - 16.00 uur
Wo. 26 mei 2021
14.00 - 16.00 uur
n.v.t.
Leesinspiratie
Marly Philipsen
Marieke Baselmans
Di. 22 sept. 2020
19.00 - 20.30/21.30
Di. 5 jan. 2021
19.00 - 20.30/21.30
Di. 18 mei 2021
19.00 - 20.30/21.30
n.v.t.
Hoogbegaafdheid
Carlijn Broeren
Dana Arts
Di. 3 nov. 2020
16.00 - 18.00 uur
Di. 12 jan. 2021
16.00 - 18.00 uur
Di. 18 mei 2021
16.00 - 18.00 uur
n.v.t.
Rekenen/delen=
vermenigvuldigen
Esther Vergoossen
Desiree van Diest
Do. 5 nov. 2020
16.00 - 18.00 uur
Do. 4 mrt. 2021
16.00 - 18.00 uur
Do. 3 jun. 2021
16.00 - 18.00 uur
n.v.t.

Klik hier om je in te schrijven!

Terug
Print