Kenniskringen

Kindante Kenniskringen
In schooljaar 2014|2015 zijn we gestart met Kindante Kenniskringen. Centraal staat het school-overstijgend leren van en met elkaar. Aanvankelijk had een expert een initiërende en aansturende rol, inmiddels werken we samen aan een regierol voor alle deelnemers. Iedereen heeft immers iets in te brengen, te delen, te ontwikkelen of te verdiepen.
Wat is de essentie van de Kindante Kenniskringen?
Kindante moedigt al haar medewerkers aan zich professioneel te ontwikkelen. Talentontwikkeling geldt voor ons allemaal. En onze professionalisering staat uiteraard het kind voorop! Daar is het ons om te doen. We kunnen delen waar we trots op zijn en elkaar verrijken. We kunnen leren van elkaars kennis, ervaringen, ontdekkingen, reflecties en soms ook worstelingen.
We kijken bij elkaar in de keuken. Dat ‘wat werkt’ kan zich als een olievlek verspreiden. We zijn in staat om ons denken en handelen te verbinden met de visie van Kindante, onze gezamenlijke visie.
Binnen Kindante functioneert de Kenniskring ICT al enige jaren op deze manier.
 
Welke kenniskringen?
Vanaf schooljaar 2017|2018 kun je deelnemen aan de volgende kenniskringen:
  • Sociale Veiligheid
  • Passend onderwijs: de klas op z’n kop?
  • De gedragsspecialist in actie
  • Coöperatieve leerstrategieën
  • Het Jonge Kind
  • Nederlands aan anderstaligen (NT2) ná het taalbad
  • Lang leve(n) lezen
  • (Hoog)begaafdheid
  • Rekenen (delen = vermenigvuldigen)
 
Hoe werkt het?
Je schrijft je in voor drie bijeenkomsten in het schooljaar 2017|2018. Neem je al deel aan één van de kenniskringen, meld je dan toch opnieuw aan. Inschrijving loopt via domein Onderwijs, je stuurt een mail naar Cécile Rademacher (c.rademacher@kindante.nl ) onder vermelding van je naam, school en de kenniskring die je gekozen hebt. Aanmelden kan tot uiterlijk 5 juli 2017.
NB. Kenniskringen lopen in principe door, ook na afloop van een schooljaar.
Deelname aan kenniskringen is een onderdeel van je deskundigheidsbevordering. Een aantal kenniskringen is al gevalideerd voor het Lerarenregister, voor andere kenniskringen zijn we daar nog mee bezig.
Doelgroep: leerkrachten, klassenassistenten, intern begeleiders, directeuren van alle Kindante-scholen.
Bekostiging: er zijn voor deelnemers vanuit Kindante geen kosten (meer) verbonden aan deelname aan de kenniskringen.
De Kenniskringhouders informeren jullie (na aanmelding) op welke locaties de Kenniskringen worden gehouden. Meer informatie?Stuur een mail naar Marika de Bruijn (inhoudelijk): m.debruijn@kindante.nl of Cécile Rademacher (aanmelding en praktisch): c.rademacher@kindante.nl

DATA OP EEN RIJTJE
 
KENNISKRING EERSTE BIJEENKOMST TWEEDE BIJEENKOMST  DERDE BIJEENKOMST
Sociale Veiligheid
Marianne van Kan
Silvia Lamers
Wo. 11-10-2017
14.00 uur tot 16.00 uur
 
Wo. 24-01-2018
14.00 uur tot 16.00 uur
 Wo. 16-05-2018
 14.00 uur tot 16.00 uur
Passend onderwijs:
de klas op z’n kop?
Sandra op t Veld
Rianne Meurders
1.Do. 02-11-2017
16.00 uur tot 18.00 uur
2. Do. 25-01-2018
16.00 uur tot 18.00 uur
 3. Do. 22-03-2018
16.00 uur tot 18.00 uur
4. Do. 17-05-2018
16.00 uur tot 18.00 uur
De gedragsspecialist
in actie
Yvonne Slenter
Marianne van Kan
Do. 26-10-2017
16.00 uur tot 18.00 uur
Do. 01-03-2018
16.00 uur tot 18.00 uur
 Do. 17-05-2018
 16.00 uur tot 18.00 uur
 
Coöperatieve leerstrategieën *
Amelie van Romondt
Di. 03-10-2017 *
16.00 uur tot 18.00 uur
 
Di. 12-12-2017 *
16.00 uur tot 18.00 uur
  Di. 27-03-2018 *
 16.00 uur tot 18.00 uur
Het Jonge Kind
Inez Cuijpers
Marjo van Grunsven
Manou Timmers
Wo. 04-10-2017
14.00 uur tot 16.00 uur
Wo. 28-02-2018
14.00 uur tot 16.00 uur
 Wo. 23-05-2018
 14.00 uur tot 16.00 uur
Nederlands aan anderstaligen (NT2)
Linda Toussaint
Mayke Zijlstra
Ma. 20-11-2017
16.00 uur tot 18.00 uur
 
Ma. 12-03-2018
16.00 uur tot 18.00 uur
 
 Ma. 28-05-2018
 16.00 uur tot 18.00 uur
 
Lang leve(n) lezen
Jacqueline Schols
Ria Hayen
Wo. 20-09-2017
14.00 uur tot 16.00 uur
Wo. 10-01-2018
14.00 uur tot 16.00 uur
 Wo. 23-05-2018
 14.00 uur tot 16.00 uur
 
(Hoog)begaafdheid
Caroline Demarteau
 
1. Wo. 27-09-2017
13.30 uur tot 16.30 uur
2. Wo. 22-11-2017
13.30 uur tot 15.30 uur
  3. Wo. 31-01-2018
   13.30 uur tot 16.30 uur
 
 
4. Wo. 14-03-2018
13.30 uur tot 15.30 uur
 
5. Wo. 13-06-2018
13.30 uur tot 15.30 uur
 
Rekenen (delen = vermenigvuldigen)
Esther Maessen
Desiree van Diest
Do. 09-11-2017
16.00 uur tot 18.00 uur
Do. 01-02-2018
16.00 uur tot 18.00 uur
 Do. 24-05-2018
 16.00 uur tot 18.00 uur
 
 
 
  • Data zijn nog onder voorbehoud
 


 
Terug
Print