Privacy

Respect voor privacy is voor Stichting Kindante een belangrijk uitgangspunt. Stichting Kindante zal persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met ons privacy-beleid en conform de geldende privacywetgeving. In onze Privacy Verklaring leggen wij u graag uit hoe wij dat doen.

Indien u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt voor aanmelding van een leerling dan informeren wij u vooraf hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan. Dat is uitgewerkt in het document AVG informatieverstrekking aanmelden leerling.

In geval we in een samenwerking met RGF Staffing een vacature plaatsen, willen wij u eveneens vooraf informeren hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan. Dat is uitgewerkt op de webpagina van de partner van RGF Staffing.

Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens bij ons, zijn wij bereikbaar  per email op privacy@kindante.nl of telefonisch op  046-4363366.