Privacy

Respect voor privacy is voor Stichting Kindante een belangrijk uitgangspunt. Stichting Kindante zal persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met ons privacy-beleid en conform de geldende privacywetgeving. In onze Privacy Verklaring leggen wij u graag uit hoe wij dat doen.

Indien u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt voor aanmelding van een leerling dan informeren wij u vooraf hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan. Dat is uitgewerkt in het document AVG informatieverstrekking aanmelden leerling.

Indien u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt voor een vacature dan informeren wij u eveneens vooraf hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan. Dat is uitgewerkt op de webpagina van onze partner Start People.

Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens bij ons, zijn wij bereikbaar  per email op privacy@kindante.nl of telefonisch op  046-4363366.