BS Angela

Over de school

Basisschool Angela in Echt: Van klassikale vormleer tot leerplein

Enkel een meisjesschool, gesticht in 1865 door de zusters Ursulinen, is de Angelaschool in Echt al heel lang niet meer. Onder leiding van deze zusters leerden zo’n 140 meisjes medio 1800 verplichte vakken als lezen en schrijven, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde en vormleer, maar was ook het zingen verplicht onderdeel van het curriculum. Hoe anders is het nu, 156 jaar later, op de Angelaschool.

Samen, Durven, Groeien

Met onze missie Samen, Durven, Groeien wil de Angelaschool, gelegen aan de naar de oprichtster genoemde Harlindestraat in Echt, niet alleen het accent leggen op kennis en vaardigheden. We hebben oog voor de drie-eenheid kwalificatie (de rol die ons onderwijs speelt in het verwerven van kennis, vaardigheden en houdingen) maar ook socialisatie en persoonsvorming. Dat begint al bij onze jongste leerlingen waar veel aandacht is voor het spelend leren. Spel bevordert immers de emotionele, sociale, motorische, taal- én rekenkundige ontwikkeling en stimuleert (leren) samenwerken en durven te groeien. Daarnaast blijken de inzet van een logopediste en het programma Bouw in de onderbouw een goede aanvulling om het fonemisch en fonologisch bewustzijn te verbeteren.

Leerplein

We zien een enorme betrokkenheid en enthousiasme bij de kinderen met zelfstandig werken op onze leerpleinen: leerkrachten en ondersteuners werken daarbij intensief samen en loodsen kinderen op weg naar hun leerdoelen, zodat leerlingen eigenaar worden van hun eigen leerproces. In groep 8 zijn onze leerlingen bijv. in staat een eigen ontwerp te maken tijdens het AAP-project (Angela Architectuur Project).

Voortgezet Onderwijs

Over voortgezet onderwijs gesproken: we werken samen met het Connect College in Echt. We zijn trots op onze deelname aan het 10-14 onderwijs en ontwerpen samen met een wiskundedocent onderwijs op maat voor de excellente rekenaars. Verder werken we in de bovenbouw met rubrics van leerlingvaardigheden die hun doorgang vinden in het voortgezet onderwijs.

Frans

Halverwege de 19e eeuw gaven de ‘zusters in Echt’ naast de verplichte vakken ook handwerken én les in de Franse taal. Nu, anno 2021, verzorgt basisschool Angela nog steeds onder schooltijd Franse les waaraan alle kinderen vanaf groep 7 kunnen deelnemen: “L’Histoire se répète!”

Contactgegevens

BS Angela

Harlindestraat 10, 
6101 DS
 Echt
0475-410701
Marie-Jozé Tummers
BRIN: 09OF

Andere scholen in

Vorige
Volgende