BS Angela

Over de school

Op basisschool Angela in Echt hanteren wij homogene groepen. Uitgaand van de onderwijsbehoeften van leerlingen werken we groepsdoorbrekend op het gebied van rekenen en lezen en in de groepen 1 en 2 ook op sociaal-emotioneel gebied. We doen dit binnen de context van betekenisvol leren. Daaronder verstaan we dat we “Leren leven” in de school brengen. Boeiend en uitdagend onderwijs bieden we middels: Franse les, leergang Word/PowerPoint/Excel, tutorlezen, plusklas, huiswerkklas, techniekmiddagen en een bibliotheek op school. We vinden een goede samenwerking met ouders/verzorgers fundamenteel en zijn dan ook laagdrempelig in het contact. In overleg met ouders en derden en middels goed klassenmanagement stemmen we de zorg binnen de groep af. Om onze school in ontwikkeling te laten blijven zijn wij opleidingsschool voor PABO studenten. Er wordt gestreefd naar een prettige leef-/werksfeer. Ook worden regelmatig successen en bijzondere gebeurtenissen gevierd.

Contactgegevens

BS Angela

Harlindestraat 10, 
6101 DS
 Echt
0475-410701
Léon Berger / Marie-Jozé Tummers (waarnemend)
BRIN: 09OF

Andere scholen in

Vorige
Volgende